Katastrofetall for SV

Arbeiderpartiet befester sin posisjon som det suverent største partiet i Rana, og Geir Waage ligger an til å bli den kommende ordføreren i Rana etter dagens meningsmåling. Foto: Else Øverli

Arbeiderpartiet befester sin posisjon som det suverent største partiet i Rana, og Geir Waage ligger an til å bli den kommende ordføreren i Rana etter dagens meningsmåling. Foto: Else Øverli

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

For SV i Rana kan kommunevalget bli en tilnærmet katastrofe, men Arbeiderpartiet er tilbake til gamle høyder og sammen holder de to partiene flertallet i kommunestyret.

DEL

Sosialistisk Venstreparti ligger an til å gå fra 14 til fire representanter i kommunestyret. Rana Blads ferske meningsmåling fra Norsk Respons viser en oppslutning på 12 prosent, mot 38,3 prosent ved forrige kommunevalg. Det innebærer at partiet har tapt over to tredjedeler av velgerne fra 2003. Dette er samtidig en nedgang på fem prosentpoeng fra tilsvarende meningsmåling i juni.

Det innebærer også at partiet ikke er sikret at alle de seks kummulerte på lista kommer inn i kommunestyret. Det vil avhenge av ekstra stemmer fra velgerne.

Rødt flertall

De andre partiene holder stillingen eller går litt fram i forhold til juni-målingen. Unntaket er Rød Valgallianse (Rødt), som går fra to til en prosent oppslutning og dermed mister sin ene representant i kommunestyret. Men med så små tall er dette godt innenfor feilmarginen.

Som i juni viser meningsmålingen at Arbeiderpartiet har gjenvunnet posisjonen som Ranas største parti, med god margin. Med 42 prosent av stemmene, vil partiet få 16 representanter i kommunestyret, men mangler tre på å ha rent flertall.

Sammen med SV synes imidlertid flertallet å være sikret, med 20 av 37 representanter, og Rana blir fortsatt en rød kommune.

Får RV inn en representant i tillegg, forsterkes dette bildet.

Stabilt Frp

Fremskrittspartiet går ett prosentpoeng fram i forhold til meningsmålingen i juni, og har 25 prosent oppslutning. Hver fjerde velger i Rana stemmer dermed Fremskrittspartiet, som synes å ha etablert seg som nest største parti også her.

Oppslutningen gir ni representanter i kommunestyret, og innebærer en fordobling i forhold til i dag.

Høyre går også litt fram, og kan få inn tre representanter, det samme som i inneværende periode, men sliter med å komme tilbake til samme nivå som for noen år siden.

Samtlige av mellompartiene holder stillingen, eller går litt fram.

Kristelig Folkeparti, som ikke stilte liste sist, ligger an til å få inn en representant. Det samme gjør Venstre. Senterpartiet kan, med en framgang på ett prosentpoeng siden i juni, få inn to representanter, som i dag.

Miljøliste Rana har en stabil oppslutning i forhold til forrige meningsmåling, og ligger an til å få inn en representant i kommunestyret.

Mange usikre

Bakgrunnsmaterialet for meningsmålingen, refererer til stortingsvalget for to år siden, og sier dermed lite om hvor de mange SV-velgerne fra forrige kommunevalg tar vegen. Men også av de som stemte SV ved stortingsvalget, er mange usikre eller har funnet seg et annet parti. Under halvparten av dem sier de vil stemme på SV også ved kommunevalget.

Om lag en fjerdedel sier de er usikre, mens de øvrige fordeler seg på andre partier, med flest til Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet på sin side mister velgere til Fremskrittspartiet, men henter til gjengjeld flere fra de som var hjemmesittere sist.

De aller mest trofaste velgerne har Fremskrittspartiet, noe som ikke er uvanlig for et parti i framgang. 76 prosent av velgerne fra stortingsvalget, velger fortsatt Frp.

Meningsmålingen er tatt opp i dagene fra 22.til 28. august og baserer seg på telefonintervjuer av 600 personer. 68 prosent har avgitt svar om partipreferanse.

Artikkeltags