– Kirka skal ikke rives

Ordfører Ronny Sommerro avviser kategorisk tanken om riving av kirka. Han går for restaurering og at kommunen tar opp lån til den store oppgaven. Foto: Ingeborg Andreassen

Ordfører Ronny Sommerro avviser kategorisk tanken om riving av kirka. Han går for restaurering og at kommunen tar opp lån til den store oppgaven. Foto: Ingeborg Andreassen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

– Det har aldri vært oppe til diskusjon at kirka skal rives. Den skal settes i stand og vi må på beste måte prøve å finne pengene til den oppgaven, sier Nesna-ordfører Ronny Sommerro.

DEL

En konsulentrapport som nylig er lagt fram viser at en totalrenovering av kirka vil komme på i overkant av 17 millioner kroner. Et stort beløp som økonomisk skal forsvares i åra framover. Som en nødløsning er legging av takstein et strakstiltak som skal igangsettes for å forhindre ytterligere lekkasjer på kirkebygget fra 1879. Rådmannen har muntlig gitt uttrykk for tanken om riving og bygging av ny arbeidskirke, men dette avviser ordføreren.

Søkt om lån

Søknad om et såkalt rentefritt lån til kirka er sendt fra Nesna, og ordføreren håper at kommunen kommer med i Husbankens vurdering. Så er det opp til kommunestyret å bake inn lån i økonomiplanen som legges fram i kommunestyret på onsdag.

– Det er ikke opp til rådmannen å ta opp en vurdering om riving eller ei. Kirka er vårt ansvar og det er bred politisk enighet om at den må prioriteres i åra som kommer. Det har tatt tid med utarbeiding av rapporten fra Norconsult, nå er den her og så blir det opptil oss å foreta et nødvendig restaureringsarbeid. Det er ingen i kommunestyret som har tatt opp spørsmålet om rivning, så den problemstillingen er helt uaktuell, sier Sommerro.

Stor engasjement

Kirka har vakt stort engasjement i lokalsamfunnet. Saniteten ga 200.000 kroner til restaurering, og innbyggerne fulgte etter og samlet inn 100.000 kroner. Folk forventer at noe skal skje, og Sommerro sier at det er mange følelser knyttet til kirka som følger oss fra vugge til grav.

– Vi skal jobbe hardt for å finne dekning for utgiftene. Det skal ikke stå på oss når vi nå endelig har rapporten klar. Et eget utvalg skal nedsettes for å ta ting i riktig rekkefølge og for å ha økonomistyring med prosjektet. Vår økonomiske situasjon er som kjent ikke god, men kirka skal ha høyets prioritet, sier Ronny Sommerro.

Konsulentrapporten sier at kirka framstår i dårlig forfatning, spesielt utvending. Taket mangler steiner og det er fare for at flere faller ned. Ytterkledningen er gammel og dårlig vedlikeholdt. Dette har ført til at panelt og utsmykninger er defekte.

Innvendig er kirka bygningsmessig i tilfredsstillende stand, men overflatebehandling av vegger, himling og inventar bør utføres. Kirka bør totalrenoveres utvendig og etterisoleres snarest. Dette vil ha en rammekostnad på ca. 12,3 millioner kroner, inklusive elektroniske arbeider.

Kirka bør også overflatebehandles innvendig. Total rammekostnad er på 17,1 millioner.

Rapporten er utarbeidet etter visuelle befaringer.

Artikkeltags