Kjøpte direktørens hus i Tromsø

Coop Helgeland har kjøpt huset til adm. dir. Odd Harald Ribe i Tromsø. Prisantydningen for eiendommen var på 5,2 millioner kroner. Foto: Torgrim Rath Olsen, Nordlys

Coop Helgeland har kjøpt huset til adm. dir. Odd Harald Ribe i Tromsø. Prisantydningen for eiendommen var på 5,2 millioner kroner. Foto: Torgrim Rath Olsen, Nordlys

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Coop Helgeland har kjøpt huset som adm. dir. Odd Harald Ribe hadde da han bodde i Tromsø. Styre-lederen vil frem-deles ikke uttale seg og viser til at styret har valgt direktøren som mediekontakt.

DEL

Adm. dir. Odd Harald Ribe vil fremdeles ikke kommentere noe som helst. Fra flere hold har Rana Blad fått opplysninger om at styret i Coop Helgeland skal ha kjøpt huset hans i Tromsø. Men verken adm. dir. Odd Harald Ribe eller styreleder Arvid Edvin Dahl vil bekrefte eller avkrefte om dette er riktig.

Rana Blad har imidlertid fra flere sikre kilder, deriblant Sigmunn Sandhei som er styremedlem og leder for representantskapet i Coop Helgeland (se egen sak, red.anm), fått bekreftet at styret har inngått en slik avtale.

5,2 millioner

Denne eiendommen ble sist omsatt i 2000-2001, da Odd Harald Ribe og hans kone kjøpte eiendommen for 750.000 kroner, ifølge grunnboka over eiendomsregistreringer. Siden er det bygd nytt hus på tomta, og ferdigattest ble utstedt høsten 2002.

Opplysninger Rana Blad har innhentet, går ut på at Ribe skal ha fått 5,2 millioner kroner for huset hos Coop Helgeland. Det var også prisantydningen, pluss omkostninger, da huset ble lagt ut for salg hos Meglerhuset Bugge Eiendom i Tromsø. Eiendommen ble solgt i oktober i fjor. Coop Helgeland skal ha forpliktet seg til å betale takstsummen til Ribe dersom huset ikke ble solgt innen en viss tid.

– Er dette sant?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Odd Harald Ribe og viser til at det bare er å sjekke i eiendomsregisteret hvem som står som eier av boligen. I eiendomsregisteret står Ribe og hans kone fortsatt oppført som eiere.

Ingen kommentar

Heller ikke styrelederen i Coop Helgeland, Arvid Dahl, vil bekrefte eller avkrefte påstanden om at det ble inngått en avtale om at Coop Helgeland skulle kjøpe eiendommen.

– Nei, det kan jeg ikke gjøre så lenge at det er enighet i styret om at alt av kommentarer skal gå via en person, sier styreleder Arvid Dahl.

Valget av Ribe som mediekontakt skal ha blitt tatt i forbindelse med vedtaket om å selge Bakeriet til Bakehuset Nord-Norge – en sak som har vært igjennom to rettsinstanser.

– Men dette har vel ingenting med salget av Bakeriet å gjøre?

– Mange ting griper inn i hverandre her, så det vil være feil å trekke ut ett element og kommentere det, sier Dahl.

Gikk ikke opp

Det er uklart om Coop har forpliktet seg til å betale et eventuelt mellomværende dersom eiendommen selges under takstpris. Coop Helgeland regner med å få solgt huset i løpet av våren eller sommeren, ifølge opplysninger vi har fått, men ser ikke bort fra at det kan koste selskapet et par hundre tusen kroner. Ribe skal ha redusert prisen med en million – uten at det hjalp særlig på salget – før Coop overtok huset.

Slik Rana Blad forstår det, inngikk styret en avtale med Ribe om å kjøpe huset ettersom han ikke fikk sitt personlige regnskap til å gå opp fordi han ikke fikk solgt eiendommen i Tromsø, samtidig som han bygger nytt hus i Åga og betaler husleie for midlertidig bolig i Rana. Dersom han ikke hadde fått en slik avtale med Coop, kunne det ha ført til at Ribe hadde sagt opp sin stilling og flyttet tilbake til Tromsø – med påfølgende nye utgifter for Coop Helgeland som i så tilfelle måtte ha gått en ny runde for å tilsette administrerende direktør.

– Hvorfor vil dere ikke ha åpenhet om det som foregår?

– Jeg er selv en åpen person, og ønsker en god dialog. Men jeg kan ikke kommentere dette, sier adm. dir. Odd Harald Ribe i Coop Helgeland, som legger til at han har fått mye skryt blant annet fra Rana Næringsforening for å ha profilert Coop Helgeland mye bedre enn før.

Artikkeltags