Klager på vindkraft-nei

Nord-Norsk Vindkraft gir ikke opp å skape en vindmøllepark på Sleneset, nesten lik den på Smøla. Nå klager de på avslaget om konsesjon. Foto: Statkraft

Nord-Norsk Vindkraft gir ikke opp å skape en vindmøllepark på Sleneset, nesten lik den på Smøla. Nå klager de på avslaget om konsesjon. Foto: Statkraft Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Nord-Norsk Vindkraft klager på NVEs nei til konsesjon for deres planlagte vindmøllepark på Sleneset.

DEL

Med eierne i ryggen har Nord-Norsk Vindkraft besluttet å klage på NVEs vedtak om nei til konsesjon videre opp til Olje- og energidepartementet.

- Vi har funnet nok grunnlag til å klage gjennom NVEs estimerte kostnader til utbygging og drift av vindkraftverket, sier daglig leder Ronald Hardersen.

Nord-Norsk Vindkraft mener at de ikke kan la NVEs beregninger stå uprøvd. Selskapet har derfor startet en prosess med å få flere tredjepartsaktører til å vurdere økonomien i de ulike kostnads- og inntektsestimatene.

- Dette er en prosess som naturligvis tar tid, sier selskapet.

De sender derfor klagen nå, for å være innenfor klagefristen på tre uker.

- Så snart oversikt over kostnader foreligger for utbygging, infrastruktur og inntjening, vil disse papirene bli ettersendt til NVE, sier Hardersen i en pressemelding.

Styreleder Stein Mørtsell forteller at NNV sitter med gode indikasjoner på at beslutningen til NVE er fattet på bakgrunn av uriktige påstander.

- Derfor er det naturlig at vi klager, sier han.

Det er i forhold til kostnadene på infrastrukturtiltakene som fyllinger, veier og bruer, samt på produksjonsmulighetene, at NNV reagerer.

Mørtsell understreker at kostnaden til en klagebehandling er marginal i forhold hva det har kostet å utvikle prosjektet.

Artikkeltags