Nær to og et halvt år etter, vet politiet ennå ikke om saken er tilstrekkelig etterforsket til at de kan ta den til retten.Etter å ha mottatt anmeldelse fra Fiskeridirektoratet, gikk mannskaper fra Helgeland politidistrikt til aksjon hos Modolv Sjøset Pelagic AS på Træna. Bedriften ble mistenkt for å ha manipulert med tallene når det gjaldt innveiingen av fiskefangst fra leverandørene. Det betyr i så fall at fiskerne kan ha fått registrert for lave fangstvekter og dermed fått for lite betalt.

Under razziaen ble det beslaglagt dokumenter og datautstyr. Det ble foretatt undersøkelser av veieutstyret, og i ettertid har det blitt foretatt avhør i saken.

Daglig leder Geir Sjøset stilte seg uforstående til bedragerisiktelsen mot bedriften og slo fast at bedriften ikke har noe å skjule. Bedriften har hele tiden samarbeidet med politiet gjennom etterforskningen, og har ønsket en avklaring av saken.

For vel fire måneder siden, fortalte politiadvokat Tom Bertil Eriksen til Rana Blad at etterforskningen nærmet seg slutten. Han mente at tidsbruken på en slik omfattende sak ikke hadde vært spesielt lang. Underveis i etterforskningen er det slik at både bedriften og to medarbeidere er siktet i saken.

I dag sier politiadvokat Nina Lunde, som nylig overtok som leder av politidistriktets Øko-team, at saken er ferdig etterforsket - i den forstand at en nå kan starte på en påtalemessig gjennomgang.

– Dette for å avklare om vi har tilstrekkelig i forhold til påtalespørsmålet, eller om vi må gjøre flere etterforskningsskritt, sier Lunde.

Hun sier at noe av forsinkelsene i saken den siste tiden, kan ha å gjøre med at det i mellomtiden har foregått et skifte av jurist med ansvar for saken.

Så når tror du dere kan ha ei avklaring i forhold til påtalespørsmålet?

– Vi må ta sikte på at det kan skje i løpet av våren, sier Øko-teamleder, Nina Lunde.