Fikk 51,4 prosent av stemmene, men likevel ikke flertall - manglet én stemme

Dag Sigurd Brustind (H) risikerer å miste ordførerposisjonen, tross tidenes beste valg.