Konkurs for produsent av fritidsbåter med lange lokale tradisjoner