Krangler om å slippe private til

JA: Espen Haaland (H) argumenterte for å la private bygge de planlagte Foyer-leilighetene. Foto: Arne Forbord

JA: Espen Haaland (H) argumenterte for å la private bygge de planlagte Foyer-leilighetene. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel

Hva mener du?

DEL

Høyres Espen Haaland er fornøyd med at 15 nye ungdomsboliger skal bygges i privat regi. Like fornøyd er ikke Arbeiderpartiets Gerd Jakobsen.

To ganger har rådmann Robert Pettersen og administrasjonen konkludert med at det mest fornuftige er å bygge 15 nye leiligheter for vanskeligstilt ungdom i privat regi. Nå har også kommunestyret omsider konkludert i saken og med knappest mulig margin, nok en gang, bestemt seg for å følge anbefalinga fra administrasjonen.

Det faller Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøliste Rana tungt for brystet, for i formannskapet var den kommunale seieren i boks. Sitsen i kommunestyret er imidlertid annerledes og med 19 mot 18 stemmer har Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre og KrF bestemt at de nye leilighetene skal bygges i privat regi.

Disse partiene har lånt øre til rådmannen og administrasjonen når særlig tidsaspektet for realisering av prosjektet trekkes fram.

Dette er nemlig et hovedargument når det foreslås å etablere et samarbeid med en privat aktør for bygging av Foyer-leiligheter mot at kommunen inngår en 20-årig leieavtale. Med denne løsningen trenger ikke kommunen gjøre låneopptak for å bygge, og de unngår investeringsbudsjettet som fra før er presset med prosjekter. En privat aktør er også berettiget de samme midlene fra Husbanken som det offentlige til dette formålet.

«Old school»

– Rana Arbeiderparti vil ha dette på plass så snart som mulig og vi mener det er en bra modell å bygge i kommunal regi. Alt tyder på at det blir billigere og vi ser ikke at dette skal ta lengre tid, sa Gerd Jakobsen som ivra for ei kommunal løsning.

– Det er et voldsomt behov for disse boligene, men jeg er ikke overraska over Arbeiderpartiet som framstår som «old school sosialistisk» her, sa Høyres gruppeleder Espen Haaland som pekte på at Foyer-boliger i mange andre kommuner, også arbeiderpartistyrte kommuner, er bygget i privat regi.

– Men her på Mo skal altså dette være helt umulig for Arbeiderpartiet å gå inn for. Her snakker vi om ungdom med et hjelpebehov som i dag bor i ikke-ideelle omgivelser sammen med demente på Tjærahågen. Jeg skjønner ikke hvorfor det er viktig at dette skal bygges i kommunal regi og hvorfor det skulle være skummelt at dette bygges av private, sa Haaland videre.

«Arbeiderpartiet har en sjarmerende frykt for at private skal kunne gagne oss»

Espen Haaland

– Ved å la private bygge kan vi komme i gang ett år tidligere, sa han og gjorde og et poeng av at det umulig kan skade at private produserer et overskudd som det igjen betales skatt av til fellesskapet.

– Arbeiderpartiet har en sjarmerende frykt for at private skal kunne gagne oss, sa Høyre-representanten som pekte på at Rana kommune allerede er en stor leietaker på det private markedet.

– Det er altså helt greit at kommunen leier hos andre, men det skal ikke være greit å sette ut dette prosjektet til private. Dette er inkonsekvent og merksnodig, sa han.

– Trenger ikke flere bygg

– Vi har en rekke store prosjekt som nå skal planlegges og gjennomføres, sa Haaland og trakk fram både nytt sykehjem på Selfors, ny skole på Hauknes og ny ungdomsskole på Ytteren.

– Vi trenger ikke flere kommunale bygg, var meldinga fra Frps gruppeleder Torill Ø. Hanssen som var helt på linje med Senterpartiets Karl Hans Rønning.

– Enkelte ting kan settes ut, særlig innafor bygg. Å bygge i privat regi vil gi disse ungdommene en bedre hverdag raskere og jeg skjønner ikke hvorfor noen går mot dette, sa Rønning.

Miljølistas Dan Erik Kjellnø stilte seg noe undrende til om det vil gå raskere å bygge ut i privat regi. Akkurat det kunne rådmann Robert Pettersen gi ham og andre som trakk opp akkurat det, et meget klart svar på:

– Skal kommunen gjøre dette i egen regi øker risikoen for at tida går. Jeg vil anslå at vi vil miste inntil ett år, sa Pettersen som også gjorde de folkevalgte oppmerksomme på at grunnen for at han og administrasjonen i kommunen går inn for ei privat byggeløsning nettopp er med tanke på minimere risikoen både når det gjelder tid og kostnader.

Det var det åpenbart ikke alle som fikk med seg.

– Vi har ei pragmatisk tilnærming til dette. Det er billigst å bygge i kommunal regi og derfor passer det overens med vår iver for å bygge i kommunal regi, sa Arbeiderpartiets Trond Møllersen rett etter at rådmannen hadde hatt ordet.

– Ap-folk leier ut

Høyrerepresentant Christine Schybaj Antonsen derimot var blant dem som fikk med seg det rådmannen argumenterte for.

– Jeg velger å høre på rådmannen i denne saken. Her må vi legge ideologi til side og sørger for at disse ungdommene som virkelig fortjener et bedre tilbud får det snarest. I dag har de et uverdig tilbud som koster mye penger, sa Schybaj Antonsen som og trakk fram det faktum at Rana kommune ikke har ei spesielt god historie når det gjelder å vedlikeholde bygg den allerede har i sin eie.

– Vi har nok å ta tak i, sa hun og pekte på at Sentrumsgården, som er privateid, er et meget godt eksempel på at det går an å samarbeide med private for å løse oppgaver.

Schybaj Antonsen ble for øvrig irettesatt av ordfører Kai Henriksen da hun trakk fram at mens Arbeiderpartiet er en sterk motstander av å la private bygge disse boligene til utsatt ungdom, så har partiet selv representanter i kommunestyret som velger å leie ut til sårbare grupper.

Artikkeltags