Krever garantier mot tap

Formannskapet i Hemnes sier ja til å gå inn med 3,5 millioner kroner i ny garanti for å sikre kommunens obligasjoner hos Terra Securities. ? For å sikre garantipengene krever vi at garantien skal settes inn på en sperret konto, sier f.v. Roald Bjerkadal (Sp), Sverre Storbæk (Frp), rådmann Arne Sørensen og ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap). Foto: Arne Forbord

Formannskapet i Hemnes sier ja til å gå inn med 3,5 millioner kroner i ny garanti for å sikre kommunens obligasjoner hos Terra Securities. ? For å sikre garantipengene krever vi at garantien skal settes inn på en sperret konto, sier f.v. Roald Bjerkadal (Sp), Sverre Storbæk (Frp), rådmann Arne Sørensen og ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap). Foto: Arne Forbord

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Hemnes kommune øker sitt garantibeløp med 3,5 millioner kroner for å sikre sine finansplasseringer. Samtidig krever man garanti fra fondsleverandøren for at garantipengene settes på sperret konto.

DEL

Et enstemmig formannskap gikk inn for å gi rådmann Arne Sørensen fullmakt til å overføre inntil 3,5 millioner kroner i forbindelse med sikring av kommunens verdier, som er plassert i obligasjoner i større europeiske og amerikanske selskaper samt amerikanske kommunefond. Grunnen til at kommunen må inn med en pengegaranti er at det ligger føringer inne i avtalen som gir leverandøren Citybank rett til å løse inn verdiene, hvis den reelle verdien på plasseringene er nede i 55 prosent av pålydende verdi.

I etterkant av finansuroen etter sommerferien har Hemnes kommune i to omganger gått inn med garantibeløp på til sammen 13,6 millioner kroner. Siden formannskapet åpner for å legge nye 3,5 millioner kroner på bordet, blir summen nærmere 17 millioner. Dette er innenfor fullmakten formannskapet har fått fra kommunestyret, som åpnet for at man kunne stille med garantier for inntil 18 millioner kroner.

På sperret konto

Et krav kommunen har stilt over for fondsleverandør Terra Securities er at garantibeløpet kommunen betaler inn settes på en sperret konto. Dette vil være med å hindre at kommunen må ut med disse pengene, hvis banken skulle gå konkurs.

– Får vi på plass en slik løsning, blir våre garanter i realiteten bare en flytting av kommunens likviditet, sier rådmann Sørensen.

Kommunene Rana, Hemnes og Hattfjelldal hadde onsdag et møte med Terra, hvor formålet var å sikre verdiene av obligasjonene. Der ble Terra pålagt flere tiltak, både for å endre avtalen og skape større forutsigbarhet. Blant annet krever kommunen innsyn i alle papirer vedrørende avtalen mellom Terra og Citybank.

Mangelfull informasjon

Det som opprører ordfører Juvik og rådmann Sørensen er at Hemnes og de andre kommunene i forbindelse med forandringen av pengeplasseringene før sommeren i år, for å øke den årlige avkastningen, ikke ble opplyst om at det lå inne punkter pengeplasseringen som ga Citybank en mulighet til å tvangsinnløse obligasjonene.

– Vi fikk høre fra forvalterne i Terra at det ikke var en vesentlig økt risiko ved å gjøre den forandringen vi gjorde. Hadde vi kjent til muligheten for tvangsinnløsning, hadde vi aldri foretatt denne forandringen. Vi føler Terra har sviktet oss på informasjonssiden. Det førte til at vi inngikk en avtale som var et brudd på vårt økonomireglement med for høy risiko, sier ordfører Juvik.

Rana kommune må øke sitt garantibeløp med 8 millioner kroner, mens Hattfjelldal må ut med 2,6 millioner.

Les mer i fredagens papir- eller pdf-utgave av Rana Blad.

Artikkeltags