Den tiltalte faren er klar for en krevende dag med forklaringer: – Han er innforstått med at han må gjennom