Tidligere lensmann i Nordland frifunnet for tiltalen om misbruk av sin stilling