Ikke fornøyd med å få tilbake kulturhussak uten svar på det som ble bedt om

Nils Notler (Ap) er ikke fornøyd med å få tilbake en sak til politisk behandling uten svar på det som ble bedt om.