Onsdag gikk det et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, der ti ordførere på Sør-Helgeland stiller seg mot den planlagte flyplassen på Hauan i Rana.

Det de reagerer på er pressemeldingen fra ministeren der det gis grønt lys for flyplassen. De mener en ny flyplass bare vil være til nytte for de som bor nord for Korgfjellet.

- Det vil kun bli et vekstskapende tiltak for Nord-Helgeland, altså nord for Korgfjellet. For midt- og sør-regionen av Helgeland, vil en stor flyplass ved Mo i Rana ha en negativ effekt, både for næringslivet og offentlig sektor, står det i brevet.

I samme brev vil de ti ordførerne ha belyst hvilke regionale konsekvenser en stor flyplass på Mo vil ha, fra Værnes i sør til Tromsø i nord. Dette vil de ha avklaring på.

- Polarsirkelen Lufthavnutvikling har altså ikke fått utarbeidet utredninger der bygging av en ny stor lufthavn i Rana settes inn i et større regionalt perspektiv der hele Helgeland og konsekvensene for Bodø lufthavn, Trømsø lufthavn Langnes og Trondheim lufthavn Værnes trekkes inn, står det i brevet til ministeren.

Hele brevet kan du lese til høyre for artikkelen.

Ordførerne som har skrevet under på brevet er:

Bård Anders Langø, Alstahaug (7296 innbyggere)

Petter Bjørnli, Bindal (1517 innbyggere)

Johnny Hansen, Brønnøy (7866 innbyggere)

Anne Sofie Mathisen, Dønna (1424 innbyggere)

Arnt Frode Jensen, Herøy ( 1739 innbyggere)

Magnar Johnsen, Leirfjord ( 2177 innbyggere)

Edmund Dahle, Sømna ( 2053 innbyggere)

Mildrid Søbstad, fungerende ordfører Vefsn (13271 innbyggere)

Andre Møller, Vega (1227 innbyggere)

Ken Richard Hansen, Vevelstad (492 innbyggere)