110 ungdomsskoleelever skal løse reelle oppgaver for Kvarøy fiskeoppdrett under Gründeruka

Fem tiendeklasser fra Rana ungdomskole skal løse oppgaver gitt av Kvarøy Fiskeoppdrett under den første dagen av Gründeruka.