Fylkeskommunen sprer desinformasjon om ferdigstillelse av veiprosjekt langs Kystriksveien – nå vil prosjektlederen ta ned skiltene