Senioringeniør Per Helge Thom i Kystverket Nordland fortalte på et møte om Ranfjorden forleden at Kystverket planlegger å bygge ny fyrlykt ved Bustnes, og at det planlegges en utdyping ved Toraneskaia.

Stort potensial

– Med dette får vi ei rett innseiling inn fjorden, og vi legger til rette for at større båter kan anløpe Toraneskaia, fortalte Thom.

Prosjektet har sammenheng med at Mo i Rana er ei av tre havner i Nordland som er utpekt som stamnetthavn.

– Havna har stort potensial for stor godsmengde, sier Thom. Intensjonen er at prosjektet skal med i Norsk Transportplan 2018-2023. En svært foreløpig kostnadsberegning går ut på at det vil koste 48 millioner kroner å realisere planene.

– Forprosjektet er planlagt ferdig i 2015, sier Thom.

Deponi

Dybden ved Toraneskaia skal være fra åtte til elleve meter.

– Skip som er 180 meter lange og 10,5 meter dype skal kunne legge til, snu og dra ut igjen, sier Per Helge Thom.

Han er klar over at det er forurensede masser ved kaia, og så langt er et strandkantdeponi det mest aktuelle alternativet for å lagre massene. Der skal de sikres slik at eventuelle giftige stoffer ikke skal slippe ut.

Tre områder kan være aktuelle til deponiet: Ved bulkterminalen, øst for Toraneskaia eller i eksisterende deponi ved Rana Industriterminal.

Synergieffekt

Det skal gjøres geotekniske undersøkelser, og miljøtekniske undersøkelser vil gi svar på hvilke stoffer de forurensede massene inneholder.

Per Helge Thom viste til synergieffekter Kystverkets utbygginger i Harstad, Tromsø og Stamsund hadde.

– Jeg håper at synergien som ligger i lufta på Mo lar seg realisere, slik at det blir et godt prosjekt, sa Per Helge Thom i Kystverket Nordland.