Samferdselsråd Eggesvik: – Kan ikke garantere at fylket rekker å legge asfalt på Langvassveien i år