Lanserer regional helsepark

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterer alle til å påvirke innholdet i samhandlingsreformen. Onsdag arrangerte hun nasjonal høring om temaet på Mo. Foto: Toril S. Alfsvåg

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen inviterer alle til å påvirke innholdet i samhandlingsreformen. Onsdag arrangerte hun nasjonal høring om temaet på Mo. Foto: Toril S. Alfsvåg Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Klar melding fra ordfører Geir Waage til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun gjestet Rana nylig: - Det kommer en søknad om penger til et nytt helseparkbygg koblet til Rana sykehus, og vi kan starte byggingen i 2011.

DEL

- Jeg regner med å høre mer om det, ja, konstaterte statsråden i en tone som kunne antyde at hun så fram til det.

Statsråden var på lynvisitt på Mo onsdag kveld for å høre hva folk mener om samhandlingsreformen som er ute på høring til 18. januar. Ranaordføreren var langt fra den eneste som hadde synspunkter på hvordan kommunehelsetjenesten og spesialisthelse- tjenesten kan samordnes bedre.

Ikke tilfeldig

- Det er ikke tilfeldig at vi legger den andre av totalt fire nasjonale høringskonferanser hit. Mo i Rana brukes som eksempel på godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, forklarte helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til de som hadde møtt fram.

Helseparken er hovedårsaken til det gode renommeet, og nå vil ordfører Waage i samarbeid med kommunene Hemnes, Nesna, Lurøy og Rødøy utvikle konseptet videre sammen med Helgelandssykehuset Mo i Rana.

- En regional helsepark i form av et nytt bygg koblet til sykehuset er vårt svar på et Lokalmedisinsk senter. Tegningen på hvordan dette kan gjøres er klar, og vi vil søke investeringsmidler fra de 580 millioner som er avsatt på neste års statsbudsjett, sa Waage da han slapp til på talerstolen.

Samhandlingsreformen er en konsekvens av at sykdomsbildet endrer seg. Infeksjonssykdommer og hjerte- og karsykdommer går ned, mens kroniske- og livsstilssykdommer øker.

- Vi blir flere eldre og vi lever lengre. Det er et positivt uttrykk for at vi lever i et velstandssamfunn, presiserte Strøm-Erichsen.

Denne utviklingen kombinert med at det i framtida blir konkurranse om personell og kompetanse gir utfordringer som må løses.

- Mange, og spesielt kronikerne, trenger mer enn en lege. De opplever brudd og svikt i tjenestene. Vi ønsker å ta oss bedre av pasientene enn tidligere, og samhandlingsreformen er vårt svar på dette. Målet er å gi rett tjeneste til rett tid på rett sted, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og la til:

- Det betyr at vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må.

Desentralisert

Overordnet tema for den nasjonale høringskonferansen var desentraliserte spesialisthelsetjenester, samhandling og ny pasient-rolle.

- Et likeverdig tilbud betyr ikke et likt tilbud. Vi må gjøre mye forskjellig, og de nye kvalitetskravene til føde og barsel er utfordrende. Det er en del krav som, når vi putter dem inn i den virkelige verden kombinert med spredt befolkning, så er resultatet at kvaliteten på tjenesten går ned uansett hvor bra det ser ut på papiret. Dette håper jeg at Helse Nord har klart å tydeliggjøre for dere, sa fastlege Anette Fosse blant annet i sin innledning og understreket videre:

- Det må gå an å lage strukturer med god kvalitet selv om det bor mindre enn 20.000 mennesker i nedslagsfeltet.

Alle innlederne, fra leder i KS og ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl via administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland og medlem i Diabetesforbundet Hilde Næbb til sunnhetsoverlege i Salten Kai Brynjar Hagen og LOs Rita Lekang, er i hovedsak positiv til samhandlingsreformen som de mener er rett tenkt men at det er noen utfordringer for å få den på plass.

- Vi må få på plass finansieringsbiten mellom helseforetak og kommunene. Det er også en utfordring at vi vil være i beit for nok hender framover, påpekte KS-leder Jann-Arne Løvdahl.

Artikkeltags