Kommunen rydder ikke vei etter jordras – Emil (79) får 40.000 kroner og boligleie for 2.800 kroner i måneden resten av livet

I januar 2017 ble den gamle fylkesvei 78 stengt etter at et stein- og jordras gikk over veien. Raset førte til at Emil Remnes mistet veiforbindelsen til gården på Remnes.