Mulighetsstudie om felles sykehus i Leirfjord: – Ett felles sykehus plassert på landets mest spektakulære sykehustomt viser mulighetene og er et godt forslag

Ett felles sykehus for Helgeland, lagt ved vannkanten på Leines, der ambulansebåtene kan legge til like ved akuttmottaket. Med helikopterlandingsplass og mulighet for flystripe, synliggjøres en mulig beliggenhet i Leirfjord.