Rana Blad mistet 46 abonnenter i 2016. Slik går det med de andre nordnorske avisene

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Klokken 0900 i dag ble lesertallene Mediebedriftenes Landsforening lagt frem.

Tallene viser at daglig leser 83 prosent av den norske befolkningen over 12 år norsk redaksjonelt innhold.

Andelen som leser papirutgavene faller fortsatt, og er nå på 49 prosent. 62 prosent leser avisenes nettutgaver og 42 prosent leser mobilutgavene.

Avisenes nettaviser, målt gjennom Forbruker & Media, økte med 2 prosent fra 2015 til 2016, mobilutgavene økte med 2,7 prosent, mens papirutgavene falt med 12,8 prosent. For mediehusene samlet er tilbakegangen på 3,7 prosent.

Opplagstallene 2016 viser nedgang på 46

Ser man på tallene for Rana Blad viser disse at man ved utgangen av 2016 hadde et netto totalt opplag på 8.931. Det er en svak nedgang på 46 fra 2015 (8.977).

- Samla sett er jeg fornøyd med dette resultatet, men jeg skulle selvsagt ønska at vi på opplagssida i 2016 hadde klart å øke antall abonnenter. Det ville vi utvilsomt klart, hvis vi hadde vært distribusjonsproblemene knytta til lørdagene foruten. Vi har god oversikt over årsakene til at våre abonnenter velger å si opp sitt abonnement, og etter at Kvikkas overtok distribusjonen av lørdagavisene har vi dessverre opplevd at mange har blitt så frustrerte over ikke å få avisa i postkassa si at de har valgt oss bort, sier sjefredaktør Marit Ulriksen.

Det jobbes utrettelig for å bedre leveringskvaliteten på lørdagene, og Ulriksen påpeker at det nå gjennomføres ukentlige møter med Samferdselsdepartementet, Kvikkas, Amedia og MBL for å sikre en langsiktig, god og stabil leveringskvalitet. 

- Etter mange år med et sterkt fall i abonnementstallene, har altså denne trenden flata ut og ved inngangen på 2017 har Rana Blad en sterk abonnementsvekst, noe vi selvsagt ser fornøyde med. Dette er et bevis på at lesere våre vil betale for godt innhold, og at det er skapt en stor forståelse for at journalistisk innhold må finansieres, sier Ulriksen.

- Vi jobber hele tida systematisk med å utvikle Rana Blad - på alle plattformer. Den dyktige staben i mediehuset står på hver eneste dag for å speile det som skjer, stort og smått, i vårt dekningsområde, sier sjefredaktøren.

Lesertallene holder seg stabilt

Når det kommer til antall lesere viser målingene at samlet lesertall (papir/nett/mobil) for Rana Blad er på 25.000, og holder seg med det stabilt sammenlignet med målingen i september 2016(25.000), men går altså ned med 4.000 lesere sett opp mot målingen for mars 2016 (29.000).

Bakgrunnen for nedgangen i totalt antall lesere fra målingen i mars 2016 skyldes nye vektinger for hvordan man måler samlet lesertall.

Ser man på enkelttallene for papirlesing, nettlesing og mobillesing viser disse at tallene er stabile for det siste året.

  • For papir viser tallene at 19.000 leser Rana Blad på papir, det samme antallet som i september 2016 og mars 2016.
  • For nett (desktop) viser tallene at 13.000 leser Rana Blad på nett, det samme antallet som i september 2016 og mars 2016.
  • For mobil viser tallene at 8.000 leser Rana Blad på mobil, det samme antallet som i september 2016 og mars 2016.

- Det er innført nye vekter på print som slår noe mer negativt ut i denne undersøkelsen enn forrige undersøkelse, sier Ulriksen, og fortsetter:

- Vi har fått flere dobbeltlesere. Det vil si vi nok har hatt en nedgang i antall rene åpne digitale lesere, men en oppgang i antall papirlesere som nå også er digitale lesere. Det fører til en nedgang i samletallet, sier hun.

LES OGSÅ - TALLENE FOR SEPT. 2016: Stabile lesertall for Rana Blad - stor nedgang for Avisa Nordland og Nordlys

Andre nordnorske aviser

For andre aviser i nærområdet viser tallene også til noenlunde stabil utvikling, mens det for andre faktisk er en økning i løpet av det siste året.

Nordlands største avis er fortsatt Avisa Nordland, og avisen har til og med vokst seg større i løpet av det siste året og kan vise til et netto totalt opplag for 2016 på 17.862, en solid økning på 689 fra 2015 (17.173).

Ser man på lesertallene viser disse at Avisa Nordland har et samlet lesertall (papir/nett/mobil) på 68.000 i mars 2017. Det er en svak nedgang fra de to siste målingene (mars 2016: 73.000, september 2016: 70.000).

Rana Blad er Nordlands nest største avis med et opplag på 8.931 (ned 46 fra 2015). Tredjeplassen er Fremover som har overtatt med et opplag på 6.763 (opp 23 fra 2015).

Med det ligger Fremover 3 foran Helgelendingen, som dyttes ned på fjerdeplass med et opplag på 6.760 (ned 258 fra 2016).

Helgelendingen har også en svak nedgang i samlet lesertall (papir/nett/mobil) med 20.000 for mars 2017 (mars 2016: 24.000, september 2016: 22.000).

Helgelands Blad har en opplagsnedgang i 2016. Tallene for 2016 viser et opplag på 4.208, en nedgang på 129 fra 2015.

Avisa Hemnes opplever en svak økning i 2016. Tallene for 2016 viser et opplag på 1.561, en økning på 9 fra 2015.

Ser man på hele Nord-Norge er det fortsatt Nordlys som er størst. Og i likhet med Avisa Nordland kan også de vise til en solid økning i opplaget i 2016.

Tallene viser at Nordlys hadde netto totalt opplag på 20.059 i 2016, en økning på 1.387 fra 2015.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken