Tirsdag 20. september slipper Mediebedriftenes Landsforening (MBL) lesertallene for alle norske mediehus.

For hele landet under etter viser tallene at norske mediehus daglig når 83 prosent av befolkningen via sine publiseringsplattformer. Nettutgavene når daglig 61 prosent av befolkningen, papiravisene når 51 prosent og mobilutgavene når 40 prosent av befolkningen.

Lesertallene for papirutgavene på landsbasis fortsetter å falle (en tilbakegang på 10 prosent), mens nettutgavene øker (med 4 prosent) og mobil stabiliserer seg (en nedgang på 0,4 prosent).

Rana Blad leverer stabile tall

Ser vi på lokale tall for Nordland og Nord-Norge viser disse at Rana Blad holder seg stabilt på lesertallene for papir.

Målingen viser at Rana Blad når 19.000 daglige lesere på papir - det samme som man hadde på målingen for et halvt år siden, og det samme man hadde på målingen for ett år siden.

Tallene for nettutgaven viser at man også holder seg stabilt på også her. Daglig når Rana Blad 13.000 lesere via nettutgaven.

Det samme antallet lesere hadde man på målingen for et halvt år siden, mens det er en nedgang på 1.000 lesere målt opp mot målingen som ble gjort for et år siden.

Målt mot 2015 er det en nedgang på syv prosent.

Tallene for mobilutgaven er også stabile. Her viser tallene at Rana Blad daglig når 8.000 via mobil.

Det er det samme antallet daglige lesere Rana Blad hadde for et halvt år siden, mens det er en økning på 1.000 lesere målt opp mot målingen som ble gjort for ett år siden.

Målt mot 2015 er det en økning på 14 prosent

Ser man på samlet lesertall for papir, nett og mobil viser tallene at Rana Blad daglig når 25.000 via alle sine publiseringsplattformer, når tallene er justert for krysslesning.

Det utgjør en nedgang på 1.000 daglige lesere (fire prosent] målt opp mot målingen som ble gjort for ett år siden.

Fornøyd med tallene

- Samla sett er jeg fornøyd med det disse tallene viser. Vi holder stand på papir og har en sterk vekst på mobil, sier Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad.

- Vi har jobba systematisk og aktivt med å tilpasse innholdet vårt til mobile flater. Samtidig har vi hele tida fokus på å levere godt journalistisk innhold i alle produktene våre og det får vi uttelling for. Vi opplever nå en betydelig abonnementsvekst, noe som er svært gledelig og et bevis på at leserne våre vil betale for godt innhold, sier Ulriksen, og fortsetter:

- Jeg opplever at både abonnentene og kundene våre er glade i det lokale mediehuset sitt og den dyktige staben i Rana Blad skal også framover fortsett å gjøre sitt beste for å levere på alle plattformene, sier hun.

Nedgang for nordnorske aviser

Den totale nedgangen på 1.000 daglige lesere er også som forventet all den tid Rana Blad, i likhet med resten av Amedia, har satset tungt på aID og plussing av saker som er forbeholdt abonnenter.

Sammenligner man tallene til Rana Blad med andre Amedia-aviser i Nord-Norge, som også satser på aID og plussing av saker, viser disse at Rana Blad gjør det bedre enn både Avisa Nordland, Nordlys og Helgelendingen.

Sett under ett mister Avisa Nordland samlet 10.000 daglige lesere målt opp mot 2015, Helgelendingen mister 2.000 daglige lesere, mens Nord-Norges største avis, Nordlys, mister 30.000 daglige lesere.

Her skal også nevnes at det for siste måling har blitt innført nye vekter for alle rapporteringene til TNS Gallup, som har gjennomført lesertall-undersøkelsen for MBL. Dette vil for enkelte mediehus medføre noen endringer i resultatene for hvordan man teller daglige lesertall.

Tallene for andre mediehus i Nordland og Nord-Norge:

Avisa Nordland:

Papir: 44.000 daglige lesere. En nedgang på 10 prosent (5.000 lesere) fra 2015.

Nett: 38.000 daglige lesere. En nedgang på 16 prosent (7.000 lesere) fra 2015.

Mobil: 26.000 daglige lesere. En nedgang på fire prosent (1.000 lesere) fra 2015.

Samlet: 70.000 daglige lesere. En nedgang på 13 prosent (10.000 lesere) fra 2015.

Helgelendingen:

Papir: 15.000 daglige lesere. En nedgang på 17 prosent (3.000 lesere) fra 2015.

Nett: 11.000 daglige lesere. En økning på 10 prosent (1.000 lesere) fra 2015.

Mobil: 4.000 daglige lesere. En nedgang på 20 prosent (1.000 lesere) fra 2015.

Samlet: 22.000 daglige lesere. En nedgang på åtte prosent (2.000 lesere) fra 2015.

Helgelands Blad:

Papir: 11.000 daglige lesere. Samme som i 2015.

Nett: 6.000 daglige lesere. En nedgang på 1.000 daglige lesere fra 2015.

Mobil: 1.000 daglige lesere. En nedgang på 2.000 daglige lesere fra 2015.

Samlet: 14.000 daglige lesere. Samme som i 2015.

I Nord-Norge er det fortsatt Nordlys som er det største mediehuset. Tallene for Nordlys i 2016 viser imidlertid en stor nedgang fra 2015 til 2016.

Nordlys:

Papir: 60.000 daglige lesere. En nedgang på 4.000 daglige lesere fra 2015.

Nett: 55.000 daglige lesere. En nedgang på 16.000 daglige lesere fra 2015.

Mobil: 46.000 daglige lesere. En nedgang på 9.000 daglige lesere fra 2015.

Samlet: 106.000 daglige lesere. En nedgang på 30.000 daglige lesere fra 2015.