Likevel er det høyst usikkert om Geir Waage får fortsette å styre Rana-skuta de neste fire åra.

Det viser ei meningsmåling som Respons Analyse har utført på oppdrag av Rana Blad.

Arbeiderpartiet får nå ei oppslutning på 39,8 prosent og er det desidert største partiet i Rana. Framgangen fra ei tilsvarende måling som Respons Analyse gjorde i juni er på 5,1 prosentpoeng og sammenligna med valgresultatet for fire år siden, går Arbeiderpartiet fram 10,6 prosentpoeng.

Dette er tall som ordfører Geir Waage finner svært gledelig.

- Dette viser at vi er i siget og det er ei oppmuntring i innspurten på valgkampen, men målinger er ikke valg og det er jeg svært ydmyk i forhold til, sier Waage som ikke bare synes det er hyggelig å gå fram i forhold til junimålinga, men også at framgangen er markant i forhold til valgresultatet fra i 2007.

- Arbeiderpartiet har framgang ikke bare i Rana, men i hele landet og tragedien på Utøya har vært trukket fram som ei forklaring. Hva tenker du om at partiet ditt går fram på bakgrunn av dette?

- Det som skjedde på Utøya tror jeg gjør at flere kommer til å bruke stemmeretten sin og slå ring om demokratiet på den måten.

- All valgforskning viser at det først og fremst er Arbeiderpartiet som tjener på at valgdeltakelsen går opp?

- Både Arbeiderpartiet og andre partier tjener på dette, mener ordføreren.

Fortsetter å falle

Arbeiderpartiets samarbeidsparter SV fortsetter å falle som en stein. Partiet vil i følge målinga bare få to representanter i det nye kommunestyret. Det betyr at de rød-røde som styrer dagens Rana ligger an til å få 16 representanter, noe som er langt unna et flertall.

- Hvem vil Rana Arbeiderparti samarbeide med etter valget?

- Hva slags samarbeid det blir, får bli noe vi kommer tilbake til etter valget. Det er valgutfallet som vil avgjøre dette, sier Waage.

- Hvorfor vil du ikke signalisere overfor velgerne hvem du og Ap vil samarbeide med?

- Den endelige samarbeidskonstellasjonen får vi komme tilbake til. De som ønsker mer arbeiderpartipolitikk må stemme Arbeiderpartiet, sier Waage.

Fornøyd

Sammenligna med junimålinga går Høyre tilbake 6,7 prosentpoeng til 20,6 prosent. Til tross for tilbakegangen er Høyres ordførerkandidat Kai Henriksen strålende fornøyd.

- Dette viser at vi har stor framgang. Framgangen fra forrige valg er formidabel da vi hadde 8,1 prosents oppslutning i Rana. Den forrige målinga i juni som viste at vi hadde over 27 prosent oppslutning var nesten for godt til å være sann og var sånn sett nesten vanskelig å forholde seg til.

I lys av de tragiske hendelsene i sommer har vi sett at Arbeiderpartiet har fått større oppslutning, men å gå fra 8 til 20 prosent oppslutning er jeg særdeles godt fornøyd med og jeg føler på ingen måte at det er noe tap i forhold til junimålinga, sier Henriksen som forteller at han og Høyre lenge har hatt som mål å doble oppslutninga fra forrige valg.

- Jeg har sagt at dersom vi klarte dette samt å plusse på to prosent slik at vi når 18 prosent oppslutning i Rana, så skulle jeg være veldig fornøyd. Når vi nå ligger an til å få rundt 20 prosent er det svært bra, sier Henriksen som i følge målinga vil kunne sette seg på en Høyre-benk i kommunestyret sammen med syv andre partimedlemmer.

Vil fortsette samarbeid

I dag styrer SV og Arbeiderpartiet Rana kommune. Målinga viser at de to partiene, som i sak etter sak, har stått sammen mot en samla opposisjon vil få 16 av 37 kommunestyrerepresentanter den kommende perioden.

- I opposisjonen, fra Rødt til Frp, har vi hatt et godt samarbeid som det er naturlig å bygge videre på, sier Henriksen som håper at også Høyres samarbeidspartnere gjør et godt valg.

- Det er naturlig at vi søker å finne sammen etter valget og at vi kommer med et klart alternativ til det sittende regimet, sier Henriksen.

Selv om Rødt, som ligger an til å få en kommunestyrerepresentant, skulle finne sammen med sine sosialistiske partikolleger SV og Ap, vil det fortsatt være et borgerlig flertall i Rana.

  • Målinga er gjennomført i perioden 31. august til 3. september og er basert på 501 intervjuer.