Kommunestyret har enstemmig gitt si tilslutning til at det kan tas opp et lån på inntil 23 millioner kroner for å få ei ny, sårt tiltrengt, kran på plass på Bulkterminalen.

– Vi har jobba i lang tid for å få til dette, sa havnefogd Per Anders Nygaard i kommunestyret.

50 år gammel

– Vi trenger ei ny kran. Vi har drevet kaia i vår regi siden 1989, men kaia er fra 1964. Krana som benyttes i dag er imidlertid fra 1962 og har dermed 50 års jubileum. Båtene har økt adskillig i størrelse på disse årene. Krana vi bruker i dag har en løftebredde på 15 meter, mens båtene den skal betjene er opptil 32 meter brede. Dette gjør det dyrt å drive og ei ny kran vil bedre vår økonomi betraktelig, slo havnefogden fast.

– At havna har oppgradert utstyr, er viktig, mente Frps Helge Karstensen.

Skryt

Havna er organisert som et kommunalt foretak og i kommunestyret ble også årsregnskapet for 2011 for Mo i Rana Havn lagt fram. Årsregnskapet viser driftsoverskudd på 1,6 millioner kroner.

Sammenligna med 2010 økte godsomsetninga over Mo i Rana Havn med nesten 150.000 tonn noe som tilsvarer ei økning på 4,4 prosent. Aktiviteten var veldig god og det totale godsomslaget på alle kaiavsnittene ble på nesten 3,6 millioner tonn, noe som er det tredje største noensinne. Bare i driftsåra 2004 og 2007 var det større aktivitet ved Mo i Rana Havn.

Fra 2010 til 2011 økte antall skipsanløp fra 979 til 1015.

Flere av de folkevalgte ga uttrykk for at de var svært fornøyde med den positive og gode utviklinga på havna og havnefogd Per Anders Nygaard og den nye styrelederen i Mo i Rana Havn, Stig Frammarsvik, kunne notere seg for skryt både fra Dan Erik Kjellnø (Miljølista), Geir Waage (A) og Alte Hiller (Rødt).