Flylege i luftambulansen har sagt opp jobben. – Jeg ser lysere på å eventuelt hente pasienter ut av en krigssone, enn å fly ambulansefly de nærmeste måneder i Nord-Norge

Nå er første oppsigelse lagt på bordet som en direkte konsekvens av krisa i luftambulansen.