Lurøy skifter regionråd

Artikkelen er over 9 år gammel

Lurøy kommune melder seg ut av Helgeland regionråd for å slutte seg til samme regionråd som Nesna, Rana og Hemnes.

DEL

Dette ble klart i et kommunestyremøte onsdag, da regionrådstilknytningen var oppe til behandling. Dermed vil Lurøy innen årsskiftet formelt melde seg ut av Helgeland regionråd. Medlemskapet har ett års oppsigelsestid, slik at Lurøy dermed vil stå som medlem av Helgeland regionråd fram til 2010. Kommunen vil imidlertid trolig samtidig fungere som medlem i Indre Helgeland regionråd, hvor kommunen det siste året har hatt en såkalt observatørstatus.

Kommunestyret var ikke enstemmig i sin beslutning om å skifte regionråd; vedtaket om å bytte regionråd skjedde med tolv mot syv stemmer. Tre av fire fra Kystpartiet, tre av Arbeiderpartiets syv representanter samt Høyres Håkon Lund stemte mot et skifte. Mens Senterpartiet, fire fra Ap, én fra Kystpartiet, Venstre, KrF og Lovund tverrpolitiske liste stemte for regionrådsbyttet.

Før avstemningen ble det foretatt en prøvevotering. Også i denne var det et flertall – 11-8 – for å bytte ut Helgeland regionråd med Indre Helgeland regionråd.

Under regionrådsdebatten ble flyplassprosjektet i Rana, hvor sentrale aktører i næringslivet i Lurøy er inne på eiersiden, brukt som et av flere argument for et skifte. Det ble i denne sammenheng antydet at man ikke ser på planene om en fellesflyplass i Vefsn som noe reelt alternativ, og fra enkelte ble det sågar antydet at Vefsn-planene ikke er egnet til annet enn å forsinke etableringen av en større flyplass på Nord-Helgeland. I debatten ble det også trukket fram at Lurøy i enkelte saker har følt seg motarbeidet av andre kommuner i Helgeland regionråd, med henvisning til at Lurøys muligheter for å delta i en forsøksordning med gratis riksveiferger, ble utsatt for kraftige angrepet fra kommuner i dette regionrådet.

Lurøy kommune har tidligere uttalt at man ideelt sett ønsker å samle hele Helgeland i ett regionråd. Denne visjonen er noe kommunen fortsatt holder fast ved.

Artikkeltags