For 200 år siden rystet jordskjelvet hele Nordland. Forskerne mener det ikke er usannsynlig med et nytt, stort skjelv

31. august 1819.