Johannessen har fått medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen, står det på fylkesmannens nettside.

Anbefalingen ble fremmet av Lurøy Kystlag med tilslutning fra flere lag og foreninger på Onøy/Lurøy. Kommunen ved ordfører Carl Einar Isachsen, ga også en var anbefaling til anmodningen om tildeling av medaljen, står det på nettsidene til Lurøy kommune.

Han fikk overrakt Kongens fortjenestemedalje av ordfører Isachsen i sommer under et arrangement på Lurøy ungdomshus den 29. juni.