Venter fortsatt vekst, og dermed lages nå egen plan for bruk og vern

Lurøy kommune er i gang med en kommunedelplan for Indre Kvarøy. Foto: Wikimedia Commons

Lurøy kommune er i gang med en kommunedelplan for Indre Kvarøy. Foto: Wikimedia Commons

DEL

Formannskapet i Lurøy har bestemt at det skal startes en prosess med en kommunedelplan for Kvarøy, der det er behov for nye boligtomter.

- Det har vært en sterk vekst og betydelig økning i antall arbeidsplasser på Kvarøy over en rekke år. Kommunen forventer at denne veksten vil fortsette, skriver Lurøy kommune på sine nettsider.

Av denne grunn er det behov for å utarbeide en egen kommunedelplan for Kvarøy. En ny plan vil avklare bruk og vern av areal til det beste for befolkningen, heter det i vedtaket. Planområdet omfatter hele Indre Kvarøy. Fra før har kommunen egne kommunedelplaner for sju tettsteder; Lovund, Sleneset, Tonnes, Konsvikosen, Aldersundet, Onøy/Lurøy og Stokkvågen.

Planprogrammet skal være en oppskrift på hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som må gjøres.

Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig høring, og kommunen vil ha innspill innen 15. desember.

På Kvarøy er det sterke næringsinteresser der eksisterende bedrifter genererer mer enn 30 arbeidsplasser, og planen skal utrede for muligheter og optimal lokalisering av nye boligtomter. I vedtak fra 2006 er det kun tillat spredt bolig-, fritids- og naustbebyggelse på øya.

Kvarøy består av to øyer, der Ytre Kvarøy har svært liten bebyggelse og i hovedsak er berg, mens det er 80 innbyggere på Indre Kvarøy der det også er skole og barnehage.

Artikkeltags