Lovundlaks rammet av anleggshavari i uværet: - Svært sterke vindkast

DEL

Det er i en pressemelding Lovundlaks melder om at de har blitt rammet av en anleggshavari i dag grunnet det kraftig uværet som herjer på Helgeland.

Det er på lokaliteten Kveitholmen i Lurøy havariet har skjedd.

Årsaken til havariet er ikke kartlagt, men Lovundlaks peker selv på svært sterke vindkast i forbindelse med uværet som en mulig årsak.

Til Rana Blad opplyser styreleder Thomas Andreassen i Lovundlaks AS at de oppdaget havariet i 11-tiden tirsdag formiddag.

- Arbeidet med sikre den skadede merden har pågått i hele dag. I tillegg har vi hatt vanlig oppsyn på de andre lokalitetene vi har.

Andreassen forteller at de ikke er sikker på om det faktisk har skjedd en rømming.

- Det får vi først oversikt over når det har blitt bedre vær. I merden som ble skadet sto det i overkant av 30.000 fisk, og vi vet ikke om det er noen som har rømt, eller i så fall hvor mange det er snakk om.

Fiskeridirektoratet er varslet om at havariet innebærer en mulig rømmingshendelse. Tiltak er iverksatt for å begrense skadene og berge fisk og utstyr. Gjenfangstgarn vil bli satt ut så snart værforholdene tillater det. Fisken på anlegget har en snittvekt på om lag 3 kg.

Etterfølgende undersøkelser vil bli foretatt for å finne skadeårsaken. Lovundlaks AS har tett dialog med Fiskeridirektoratet og vil legge til rette for inspeksjon og besøk i forbindelse med hendelsen.

Artikkeltags