Lurøy-rådmann med skarp kritikk av Rana kommunes håndtering av HAF-saken