Ministeren fikk tre alternativ om grensa mellom Rødøy og Lurøy, men mener fortsatt hun ikke vet nok om hva innbyggerne synes

Nordover: Næringsminister Monica Mæland ber om at departementsansatte får komme på besøk til Nordland.

Nordover: Næringsminister Monica Mæland ber om at departementsansatte får komme på besøk til Nordland.

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Pressemelding: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke nok informasjon om innbyggernes synspunkter til å vedta grensejustering mellom Lurøy og Radøy, og har derfor sendt saken tilbake til Fylkesmannen i Nordland, skriver departementet i ei pressemelding.

Innbyggere sør i Rødøy fremmet et initiativ om grensejustering mot Lurøy, som en del av kommunereformen i 2016. Fylkesmannen i Nordland fikk 12. oktober 2017 i oppdrag fra departementet om å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Rødøy og Lurøy kommuner som omfatter områdene omtalt i innbyggerinitiativene.

Fylkesmannen har utredet tre hovedalternativ i dialog med kommunene. Departementets foreløpige vurdering er at det mest omfattende alternative framstår som lite aktuelt, både fordi det foreligger få argumenter for en slik grensejustering og fordi det vil få konsekvenser for Rødøy kommune.

– Jeg forstår at folk ønsker raske avklaringer i slike saker, men det har vært en utfordring at innbyggernes synspunkt ble samlet inn som en del av spørsmålet om tilhørighet ved en eventuell sammenslåing med Bodø. Jeg mener derfor at vi må få bedre informasjon om hvilke synspunkt innbyggerne i området har til dette spørsmålet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i pressemeldinga.

Et endelig vedtak vil ikke blir fattet i løpet av 2018. Departementet ber fylkesmannen framskaffe den nødvendige informasjonen innen 1. juli 2019, slik at departementet kan sluttbehandle saken i løpet av 2019. Da kan en eventuell grensejustering iverksettes fra 1. januar 2021.

Artikkeltags