Hemnesrektor sier opp for å bli undervisningsinspektør ved en skole i Rana