Millionstrid i retten etter konkursen i M3 Anlegg AS. Bostyrer krever 10 millioner kroner fra Bolt Group AS