Gå til sidens hovedinnhold

Må betale tilbake millionlån

Artikkelen er over 12 år gammel

Terra-kommunene Haugesund og Narvik må betale tilbake millionlånene til irske Depha Bank, men kommunene fikk medhold i at lånene aldri skulle vært gitt.

De to kommunene investerte flere hundre millioner kroner i det amerikanske obligasjonsmarkedet gjennom Terra Securities og Citigroup. Pengene ble imidlertid hentet hos irske Depfa bank, hvor Haugesund kommune lånte 231 millioner kroner, mens Narvik lånte 190 millioner kroner.

Investeringen var som kjent ingen suksess, og påførte de to kommunene store tap. I et forsøk på å få tilbake noen av de tapte pengene, gikk de to kommunene til sak mot den irske banken. De stoppet også nedbetalingen av den utestående gjelden.

Gikk til sak

Under rettssaken i London, som startet 21. april og pågikk i tre uker fram til 8. mai, hevdet kommunene at lånene på i overkant av 400 millioner kroner var ugyldige da de brøt med den norske kommuneloven. Haugesund og Narvik krevde derfor at banken skulle dekke kommunenes tap.

De to kommunene har med fredagens kjennelse fått medhold i at lånene ikke skulle vært gitt, men ikke i at banken skal kompensere tapene deres.

– Avtalene er ulovlige og ugyldige etter norsk rett og ikke bindende. Virkningen av dette mellom partene vurderes etter engelsk rett, og retten er kommet til at begge parter plikter å tilbakebetale det de har mottatt fra den annen part, skriver ordfører Karen Margrethe Kuvaas i Narvik kommune i en pressemelding.

Må betale

Det betyr at kommunene må betale tilbake pengene de har lånt, men det skal ikke betales forsinkelsesrenter. Og Depha Bank må betale tilbake det de eventuelt har tjent på lånene.

Detaljene for oppgjøret mellom partene blir først fastsatt etter et nytt rettsmøte i oktober. Før den tid er det umulig å si hva dommen vil bety rent økonomisk for kommunene. Ordføreren i Narvik hevder imidlertid at det er på det rene at kommunene vil spare et tosifret millionbeløp på grunn av rettssaken.

– Dette bekrefter at kommunene gjorde rett i å stanse betjeningen av restgjelden, sier Kuvaas.

Flere saker

Rettssaken mot den irske banken i Royal Courts of Justice, var den første i en serie varslede rettssaker i kjølvannet av skandalen som involverte åtte norske kraftkommuner. En lignende rettssak er varslet mot den norske banken DnB NOR hvor sju av kommunene har lånt i underkant av 1 milliard kroner. Narvik kommune er også part i denne rettssaken da kommunen har et tilsvarende lån i banken på 50 millioner kroner.

Det er ikke utenkelig at norske domstoler vil komme til å se til London når de skal behandle saken mot DnB NOR i november, men det er heller ikke sikkert.

– Retten i London har tatt stilling til spørsmål om forståelsen av norsk rett, og som vil være de samme spørsmålene som vil bli forelagt Oslo tingrett. Tingretten er imidlertid ikke bundet av hva en engelsk domstol måtte komme til, sier Terra-kommunenes advokat, Stein Erik Stinessen, i advokatfirmaet Lund & Co. (ANB-NTB)