Mangler brannplan

LAPPHELLA: Miljøet rundt Lapphella på Hemnesberget er et populært samlingspunkt i forbindelse med en rekke arrangementer  som her under Hemnes jazz- og bluesfestival. 
 Foto: Arne Forbord

LAPPHELLA: Miljøet rundt Lapphella på Hemnesberget er et populært samlingspunkt i forbindelse med en rekke arrangementer som her under Hemnes jazz- og bluesfestival. Foto: Arne Forbord Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Lapphellas Venner sendte i 2009 en henvendelse til Hemnes kommune, hvor de etterlyste tiltak som kan sikre Lapphella mot brann.

DEL

Høsten 2010 ble saken etterlyst muntlig, og nå har Lapphellas Venner nok en gang sendt purring til kommunen for å få svar på hva som blir gjort.

Tusenårssted

Lapphella ble valgt til Hemnes kommunes tusenårssted sommeren 1999. Høsten 2009 arrangerte andelslaget Lapphellas Venner til dugnadsmøte, hvor temaet var brannsikring av bebyggelsen på Lapphella. Tidligere brannsjef Einar Evensen deltok.

Etter møtet sendte Lapphellas Venner brev til kommunen og etterlyste en plan over hvordan bebyggelsen på kommunens tusenårssted kan beskyttes mot brann. Siden har de ikke hørt noe til tross for muntlig purring i fjor høst.

Nylig hadde Lapphellas Venner et møte, hvor det ble uttrykt stor bekymring for manglende brannsikring av området, og i et brev til kommunen ber de på nytt om tilbakemelding.

Brannbombe

- Vi er redd for at kommunens tusenårssted kan bli borte, sier lederen i Lapphellas Venner, Trond Rydsaa. Han viser til at området er erklært som verneverdig, og at det er utarbeidet detaljerte retningslinjer som beskriver hvordan takvinkler, vinduer, sprosser og vindskier skal se ut.

- Det er vel og bra. Men det nytter lite hvis husene brenner, slår han fast.

Rydsaa mener også at Båt- og sportsfiskerforeninga også har henvendt seg til kommunen om saken.

- Utenfor Lapphella ligger Marinaen som en brannbombe, med flere hundre båter fulle av bensin, påpeker Rydsaa.

Brannsikringsplan

- Hvordan vil dere brannsikre området?

- Det har jeg ingen klar formening om. Det er noe ekspertene må finne ut av. Jeg håper den nye brannsjefen tar det opp til vurdering så snart som råd, sier Rydsaa, som minner om at Lapphellas Venner eier tre av husene på Lapphella, mens Helgeland Museum/Hemnes kommune eier to hus og resten er i privat eie.

- Siden Lapphellas Venner ble etablert for snart 30 år siden, har frykten for brann vært en mare. Men så langt har vi ikke sett noen brannsikringsplan som har resultert i praktiske tiltak, sier Trond Rydsaa.

Forstår bekymringen

Ordfører Kjell-Idar Juvik bekrefter at kommunen mottok en henvendelse om saken høsten 2009, og at saken da ble oversendt daværende rådmann. Han kjenner ikke til om det ble satt i gang noe arbeid i administrasjonen etter det, men vil nå sjekke hva status er.

- Kommunen eier to bygg i Lapphella, og vi er selvsagt opptatt av å bevare området, som er kommunens tusenårssted. Jeg forstår bekymringen til Lapphellas Venner, og vil sjekke hvor saken står, sier Juvik.

Artikkeltags