Mangler penger til forkurs

INGEN TVIL: Tone Jakobsen og Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken sammen med ingeniørstudentene Sol Jensen, Merethe Aasen og Kristina Bjørnådal mener det er veldig viktig å beholde forkurset til ingeniørutdanningen på Mo.  Foto: Ann Kristin Kjærnli Hanssen

INGEN TVIL: Tone Jakobsen og Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken sammen med ingeniørstudentene Sol Jensen, Merethe Aasen og Kristina Bjørnådal mener det er veldig viktig å beholde forkurset til ingeniørutdanningen på Mo. Foto: Ann Kristin Kjærnli Hanssen Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Rana: Forkurset til ingeniørutdanning sliter med manglende finansiering.

DEL

Derfor har Kunnskapsparken Helgeland de siste ukene jobbet sammen med Nordland fylkeskommune, Høgskolen i Narvik, næringslivet, Rana utviklingsselskap, LO og NHO om et «opprop» til Kunnskapsdepartementet, nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I verste fall kan finansiering av forkurs, som er viktig for rekruttering av teknologisk kompetanse til Nordland og den viktigste inngangsporten til ingeniørutdanninga, stå i fare for å falle bort kommende skoleår.

Forkurs kvalifiserer studenter uten realfagsbakgrunn til opptak på utdanninger som har inntakskrav innenfor disse fagene. Kursene er svært populære, i 2014 var det 93 primærsøkere til 40 forkursplasser på Campus Helgeland.

Støtte fra næringslivet

– Det er kun 6 til 8 prosent av elevene som går ut av videregående skole som er direkte kvalifisert til ingeniørstudier, sier prosjektleder Tone Jakobsen i Kunnskapsparken.

Det er Høgskolen i Narvik som tilbyr forkurs på Campus Helgeland. Det kan de ikke uten betydelige tilskudd. Skolen får ikke finansiering gjennom Kunnskapsdepartementet, og kostnadene ved å tilby forkurs til en klasse på cirka 50 elever er cirka 2,5 millioner kroner i året.

– Man kan ikke forvente at Høgskolen i Narvik skal finansiere tilbudene på Mo og i Bodø. Det er jo ingen garanti for at de studentene som tar forkurs nødvendigvis rekruttereres videre inn til dem, sier Jakobsen.

Bistand

De siste årene har Nordland fylkeskommune og lokalt næringsliv støttet driften av forkurstilbudet. Kunnskapsparken Helgeland har bistått høyskolen med å kontakte næringslivet for å få midler. Fylkeskommunen har finansiert forkurs til ingeniørutdanningene i Bodø og Mo i Rana av regionale utviklingsmidler og DA-Bodø.

– Dette har vi gjort fordi bedrifter i hele fylket er opptatt av rekruttering til ingeniørutdanning. Regler for bruk av regionale utviklingsmidler medfører at Nordland fylkeskommune fra studieåret 2015/2016 ikke lenger kan finansiere dette tilbudet. Det haster derfor å få på plass en ny finansiering av forkurset, skriver fylkesråd for næring, Arve Knutsen, og fylkesråd for utdanning, Oddleif Olavsen, i et brev til Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

– Fylkeskommunen har strukket seg veldig langt, og det er vanskelig å finansiere et studietilbud over år ved hjelp av godvilje fra lokale bedrifter, sier daglig leder Bjørn Audun Risøy i Kunnskapsparken.

Han roser kvaliteten på forkurset og lærerne, som er hentet fra Polarsirkelen videregående skole.

– Studiet har en meget bra gjennomføringsrad sammenlignet med andre steder i landet, sier Risøy.

– Ingen sjanse

Sol Jensen, Kristina Bjørnådal og Merethe Aasen er tre av studentene ved bachelor ingeniør på Campus Helgeland som kom inn ved hjelp av forkurs fordi de manglet realfag. Sol gikk medier og kommunikasjon på videregående, mens Kristina og Merethe hadde tatt idrettsfag.

– Jeg hadde ikke hatt sjanse til å klare utdanningen uten forkurs, sier Sol Jensen.

Hun tror ikke hun hadde begynt på forkurs dersom det ikke hadde vært et tilbud på Mo.

– Ikke jeg heller. Jeg var usikker på hva jeg skulle gjøre, forteller Kristine Bjørnådal.

– Jeg hadde nok ikke flyttet til Trondheim for å begynne på forkurs, sier Merethe Aasen.

– Langsiktig finansiering av forkurs vil sikre at ungdom i Nordland i større utstrekning velger teknologiyrker som igjen vil gi løft og verdiskaping i landsdelen, sier Tone Jakobsen og påpeker: – Det er en sammenheng mellom det lave tettheten av ingeniører i vårt område og det faktum at det tidligere ikke fantes ingeniørutdanning mellom Narvik og Trondheim.

Stor betydning

– Med forkurs og den treårige bachelor ingeniør i Campus Helgeland som er etablert forventer vi om to år at det vil det være rundt 100 personer som tar ingeniørstudier i Campus Helgeland, sier Bjørn Audun Risøy.

– Når erfaringen viser at 60 til 70 prosent av studentene starter i jobb i samme region som de studerer, er det svært viktig for Helgeland både for at næringsliv og offentlig sektor skal ha tilgang til relevant arbeidskraft og for å ha en positiv befolkningsutvikling, sier han.

«Jeg hadde ikke hatt sjanse til å klare utdanningen uten forkurs»

Sol Jensen

Artikkeltags