Lesertallene: Rana Blad med vekst digitalt og nedgang på papir

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Lesertallene Torsdag morgen klokken 1000 ble de offisielle lesertallene fra Mediebedriftenes Landsforening offentliggjort over hele landet.

Tallene tar for seg lesing av mediehusene på papir, desktop (PC/Mac) og mobil. Basert på disse setter man så opp et samlet lesertall for de forskjellige mediehusene. Dette lesertallet er justert for å ta høyde for de som leser mediehusene på forskjellige plattformer (eksempelvis både på papir og på desktop, både på desktop og mobil og så videre).

All henvisning til differanse i teksten nedover baserer seg på målt opp mot målingen på samme tidspunkt for ett år siden, hvis ikke annet er oppgitt.

Nytt av året er at man også har inkludert lesertallene for eAvis, selv om disse ikke er tatt med i oversikten for samlet lesertall.

Papir

For Rana Blad viser tallene for papirlesing den samme trenden som for resten av landet. Det går nedover i takt med at brukerne blir stadig mer digitalisert.

De siste tallene viser at Rana Blad har 15.400 lesere på papir. Det er en nedgang på 3.400 lesere fra siste måling.

Desktop

For Rana Blad viser tallene for desktop at Rana Blad når 13.200 lesere daglig. Dette er akkurat det samme som man hadde ved sist måling.

Mobil

For Rana Blad viser tallene for mobil at Rana Blad når 10.200 lesere daglig. Det er en økning på 2.300 lesere fra siste måling.

eAvis

For Rana Blad viser tallene for eAvis at man når 3.100 lesere daglig. Disse lesertallene har ikke vært inkludert tidligere, dermed er det heller ikke mulig å vise om dette er en nedgang eller oppgang.

Samlet lesertall

For Rana Blad viser tallene at man har en nedgang i samlet lesertall på 100. Siste måling viser at Rana Blad når 24.900 lesere daglig, justert for krysslesing. Dette målt opp mot 25.000 på samme tidspunkt for ett år siden.

En oversikt over fordelingen av Rana Blads lesere viser at det er 10.100 som oppgir at de kun leser Rana Blad på papir, mens det er 9.500 som oppgir at de kun leser Rana Blad digitalt (desktop og mobil). 5.300 lesere oppgir at de lesere Rana Blad både på papir og digitalt.

Fornøyd

- Samla sett er jeg fornøyd med det disse tallene viser. En sterk vekst på mobil utligner nedgangen på papir, sier Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad.

- Vi har over lang tid jobba systematisk og strategisk med å tilpasse innholdet vårt til våre mobile flater, noe vi ser at vi lykkes med. Nesten alle nye abonnement vi selger nå er rene digitalabonnement, sier Ulriksen.

Andre mediehus

Hvis man ser på tallene for de nærmeste mediehusene i Nordland, Helgelendingen, Helgelands Blad og Avisa Nordland, samt Nord-Norges største mediehus - Nordlys, viser de følgende:

(Lesertall for Avisa Hemnes er ikke oppgitt da de ikke er med i undersøkelsen, red. anm.)

Papir

Helgelendingen når 11.300 lesere daglig. En nedgang på 4.200 fra siste måling.

Avisa Nordland når 41.000 lesere daglig. En nedgang på 3.200 fra siste måling.

Helgelands Blad når 9.500 leser daglig. En nedgang på 1.100 fra siste måling.

Nordlys når 52.300 lesere daglig. En nedgang på 7.800 fra siste måling.

Desktop

Helgelendingen når 9.200 lesere daglig. En nedgang på 2.100 fra siste måling.

Avisa Nordland når 36.700 lesere daglig. En nedgang på 1.400 fra siste måling.

Helgelands Blad når 4.200 lesere daglig. En nedgang på 2.000 fra siste måling.

Nordlys når 47.800 lesere daglig. En nedgang på 7.100 fra siste måling.

Mobil

Helgelendingen når 6.100 lesere daglig. En økning på 1.900 fra siste måling.

Avisa Nordland når 28.700 lesere daglig. En økning på 2.300 fra siste måling.

Helgelands Blad når 1.800 lesere daglig. En økning på 600 fra siste måling.

Nordlys når 43.200 lesere daglig. En nedgang på 2.500 fra siste måling.

eAvis

Helgelendingen når 1.800 lesere daglig.

Avisa Nordland når 7.300 lesere daglig.

Helgelands Blad har ikke tall på daglige lesere av eAvis.

Nordlys når 3.700 lesere daglig.

Samlet lesertall

Helgelendingen når samlet 18.300 lesere daglig. En nedgang på 3.700 fra siste måling.

Avisa Nordland når samlet 67.600 lesere daglig. En nedgang på 2.400 fra siste måling.

Helgelands Blad når samlet 12.300 lesere daglig. En nedgang på 1.700 fra siste måling.

Nordlys når samlet 98.600 lesere daglig. En nedgang på 7.400 fra siste måling.

Amedia

Lesertallene for norske aviser, som TNS-Kantar presenterer torsdag, viser at den langvarige trenden med nedgang i antall papiravislesere fortsetter. Selv om den digitale lesingen holder seg stabil, fører frafallet av papirlesere likevel til at den samlede lesingen av norske aviser blir redusert.  Samlet sett er nedgangen for Amedias lokalaviser på seks prosent.  Utviklingen er på nivå med markedet for øvrig.

Totalt viser de ferske tallene for avislesing at de 63 Amedia-avisene har 1.782.000 lesere. Disse fordeler seg på følgende måte:  805.000 leser kun papiraviser, 677.000 leser kun digitalt, mens 300.000 leser avisen både på papir og digitalt.

 «Utviklingen er som forventet. Lokalavisen er ikke lenger en papiravis, men er blitt en lokal allmennkringkaster som formidler nyheter 24 timer i døgnet og i økende grad i form av levende bilder. Da blir de digitale flatene viktigere. Dette fører til at mobilen er blitt den viktigste kommunikasjonsplattformen. Vi gleder oss derfor over en sterkt vekst i antall mobillesere i Amedias lokalaviser,» sier konserndirektør for innholdsutvikling i Amedia, Anders Opdahl i en kommentar.

De fire største i Amedia har samlet sett 421.000 daglig lesere. Av disse leser hele 294.000 avisen på nett og mobil. Bergensavisen har 134.000 daglig lesere, Nordlys 98.600, Romerikes Blad 95.700 og Drammens Tidende 92.700 lesere.

«Selv om antall lesere samlet går ned, fortsetter veksten i antall betalende abonnenter i de fleste avisene. Det skyldes to forhold. For det første at avisene tilbyr et innhold de ikke finner noe annet sted og som oppleves som relevant og viktig i hverdagen. For det andre skyldes det at innholdet er blitt lettere tilgjengelig digitalt,» sier Opdahl.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken