Mener skolenedlegging er ulovlig

Motstand: Forslaget om å flytte ungdomstrinnene fra Storforshei og Utskarpen, og å legge ned Grønfjelldal skole, har møtt kraftig motstand. På  Storforshei gikk folk forrige uke i fakkeltog mot planene. Foto: Beate Nygård

Motstand: Forslaget om å flytte ungdomstrinnene fra Storforshei og Utskarpen, og å legge ned Grønfjelldal skole, har møtt kraftig motstand. På Storforshei gikk folk forrige uke i fakkeltog mot planene. Foto: Beate Nygård Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fireårige prosesser er minimum i velstyrte kommuner.

DEL

Det slår Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) fast i et brev til Rana kommune.

I lørdagens Rana Blad viste LUFS til at det vil være ulovlig å vedta og trekke driftsmidler fra skolene før en grundig strukturprosess er gjennomført.

Dette blir tilbakevist i et notat fra kommuneadvokat Gislaug Øygarden.

Kommunestyret skal i dag ta stilling til nedlegging av ungdomstrinnene ved Utskarpen og Storforshei skole, samt nedlegging av Grønfjelldal skole når budsjettet for neste år skal behandles. Kommuneadvokaten viser blant annet til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i 2009 opphevet et kommunestyrevedtak i Sykkylven «under henvisning av at vedtaket måtte anses som en endelig avgjørelse om nedlegging av en skole, uten at saksbehandlingsreglene var fulgt».

– Dette er ikke tilfelle med et eventuelt budsjettvedtak i tråd med rådmannens forslag, slår kommuneadvokaten i Rana fast.

Selvmotsigende

– Dokumentet er etter vårt syn både mangelfullt og selvmotsigende, skriver leder Brite Kandal og rådgiver Torodd Fagerheim i LUFS om notatet.

De mener det er påfallende at den viktigste rettskilden i slike saker ikke er nevnt: Udir-2-2012, og mener at hun konstruerer ei kunstig problemstilling ved å hevde at det ikke framgår av budsjettdokumentet at ungdomstrinnet ved Utskarpen og Storforshei skole skal legges ned.

For litt seinere i notatet skriver advokaten at skoleavdelingen må ta en rammereduksjon på 8 mill. kr blant annet ved at:

* Storforshei U overføres til Mo U høsten 2014

* Utskarpen U overføres til Båsmo U høsten 2014

* Grønfjelldalen skole legges ned høsten 2014.

Grundige prosesser

LUFS viser blant annet til at ei eventuell strukturendring fører med seg personalpolitiske endringer. Utlysing, stillingsendring, tilsettingsprosesser skal behandles i tråd med regelverket. Bygninger, inventar og utstyr skal gjøres klar. Nye bussruter må opprettes.

– Administrasjonen i Rana burde vite hvilken situasjon en kan komme til å tvinge barn, foreldre, lokalsamfunn og personale inn i framover vårhalvåret, skriver LUFS, som konkluderer at dette må føre til uvanlig slett forvaltningsskikk. De spør også om slik personalpolitikk er forsvarlig.

– Denne saken avdekker hvor viktig det er med grundige og lange prosesser i offentlig forvaltning. I velstyrte kommuner er da fireårige prosesser minimum, sier Brite Kandal i LUFS.

Lignende eksempler

Landslaget viser i brevet til en lignende sak fra 2011 i Sør-Varanger kommune, der KS-advokatene stilte seg svært kritisk til å fjerne driftsmidlene i budsjettet før saken var ferdig utredet og behandlet. Der trakk kommunestyret hele saken og fredet skolene for resten av planperioden (3 år).

KS-advokatenes dokument inneholdt også ei vurdering fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Der ble vedtaket til Levanger kommune, om å gjøre selve vedtaket først og forskriftarbeidet etterpå, kjent ugyldig.

– Det er hva Rana kommune er i ferd med å gjøre nå, hevder LUFS.

– Det er vanskelig å se at et vedtak som er i tråd med rådmannens budsjettforslag vedrørende Storforshei U, Utskarpen U og Grønfjelldalen kan være å anse som en endelig avgjørelse om endring av kretsgrenser og nedlegging av disse skolene. Slik avgjørelse vil ikke bli truffet før saken er forsvarlig utredet i tråd med reglene både i opplæringsloven og forvaltningsloven, skriver kommuneadvokat Gislaug Øygarden i sitt notat.

Artikkeltags