Setter opp fartsgrensa torsdag ettermiddag

Med utsikt til regn blir miljøfartsgrensa på E6 i Svortalen opphevet fra torsdag ettermiddag/kveld.