Miljølista følger med

Leder i Miljøliste Rana, Dan Erik Kjellnø, lover Ranasamfunnet at partiet vil følge med at ordfører Geir Waage holder det han lover i svevestøvproblematikken.Foto: Willy Broks

Leder i Miljøliste Rana, Dan Erik Kjellnø, lover Ranasamfunnet at partiet vil følge med at ordfører Geir Waage holder det han lover i svevestøvproblematikken.Foto: Willy Broks

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Miljølistas Dan Erik Kjellnø lover ordfører Geir Waage at partiet intensivt vil følge med at det virkelig gjøres noe med svevestøvsituasjonen.

DEL

– Ordføreren skal få rimelig tid til å gjøre noe med det han så ettertrykkelig lover i Rana Blad fredag, sier Dan Erik Kjellnø, samtidig som han gjør oppmerksom på at ordføreren har misforstått myndighetsfordelingen mellom SFT og kommunen.

– Det er slik at Forurensningsforskriftens paragraf 7-4 slår fast at kommunen har ansvar og myndighet når det gjelder svevestøv. Denne bestemmelsen sier at dagens grenseverdier er maksimalt 50 mikrogram i hver kubikkmeter luft. Nevnte døgngrenseverdi kan overskrides 35 ganger årlig, men så er det stopp, sier Kjellnø og fortsetter:

– Rana kommune er den som skal ivareta myndighet og ansvar i forhold til dette.

Dermed er det kommunen som må underrette den statlige forurensningsmyndigheten hvis grenseverdiene overskrides og man antar at det skyldes utslipp fra industrien. Poenget er at industribedrifter plikter å holde seg innenfor rammene. Hvis industribedriftene bidrar til at disse sprenges, må industribedriftene selv ta konsekvensen, sier Kjellnø.

* Les hele saken i dagens papir- og pdf-utgave av Rana Blad.

Artikkeltags