Milliardsatsing på bygg

Det foreligger byggeplaner for halvannen milliard kroner i Rana i årene framover. Prosjektsjef Jostein S. Jacobsen i Rana kommune (bak t.v.) har byggeprosjekter for rundt en milliard. Morten Rimer fra Norconsult AS  orienterte på næringslivs- lunsjen mandag om nybygg og ombygging av Hauknes skole. Foran fra v. Aksel Sømme og Eva Korsøen fra Arkitektgruppen Cubus, som har vunnet arkitektkon- kurransen om Sjøfronten. Ståle Bakken og Jørn Rødahl fra Nasjonalbiblioteket har planer om utbygging for  5-600 millioner i Rana.  Foto: Øyvind Bratt

Det foreligger byggeplaner for halvannen milliard kroner i Rana i årene framover. Prosjektsjef Jostein S. Jacobsen i Rana kommune (bak t.v.) har byggeprosjekter for rundt en milliard. Morten Rimer fra Norconsult AS orienterte på næringslivs- lunsjen mandag om nybygg og ombygging av Hauknes skole. Foran fra v. Aksel Sømme og Eva Korsøen fra Arkitektgruppen Cubus, som har vunnet arkitektkon- kurransen om Sjøfronten. Ståle Bakken og Jørn Rødahl fra Nasjonalbiblioteket har planer om utbygging for 5-600 millioner i Rana. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

Det foreligger planer om byggeprosjekter på rundt 1,5 milliarder kroner i regi av stat og kommune i Rana de nærmeste årene.

DEL

Selfors sykehjem og Hauknes skole er blant prosjektene som ligger først an i løypa, sammen med allerede påbegynte automatlager II ved nasjonalbibliotekets avdeling i Rana.

I tillegg skal Mobekken omsorgsboliger til ca. 60 millioner med 20 leiligheter være ferdig til høsten, og Engevollen boliger til 50 millioner være ferdig i desember i år.

Større enn Campus

Dette kom fram på Næringslivslunsjen til Ranaregionens Næringsforening på Campus Helgeland mandag.

– Selfors sykehjem er større enn Campus Helgeland i kroner og øre, opplyste prosjektsjef i Rana kommune, Jostein S. Jacobsen. Han kunne fortelle at det er snakk om en pris på rundt en milliard for alle byggeprosjektene i Rana kommunes regi de nærmeste årene.

Selfors sykehjem utgjør den største enkeltinvesteringen. Sykehjemmet er anslått å koste om lag 287 millioner kroner. Det ligger an til at kommunen får 127 millioner i investeringstilskudd, og Husbanken har også åpnet for tilskudd til dagplasser.

– Vi planlegger anbudsåpning i uke 21, slik at vi får inn anbud før fellesferien, sa Jacobsen, som håper på byggestart i september i år og ferdigstillelse vinteren 2016.

Sykehjemmet vil få 80 rom, dagsenter og plass til hjemmetjenesten i et bygg på totalt 10.000 kvadratmeter og 9.500 kvadratmeter bruksareal.

Hauknes skole og veier

Anbud for nybygg og ombygging av Hauknes skole skal ut i juni, med antatt byggestart også i september i år – og ferdigstillelse høsten 2015. Skolen skal ha plass til ca. 240 elever.

Videre skal O.T. Olsens gate legges om, med ny vei under et planlagt overbygg i regi av SIU ved jernbanestasjonen.

– Med forbehold om at alle avtaler er på plass, kan finansieringen vedtas av kommunestyret 13. mai, sa Jacobsen.

Krysset Vikaåsen-Koksverksgata skal bygges om til trearmet rundkjøring. Anbudsfristen gikk ut mandag, og etter planen skal byggestart skje i oktober med ferdigstillelse til våren/forsommeren. Også det under forutsetning av at finansieringen og alle avtaler er på plass.

Omsorgsboliger

I tillegg til Mobekken omsorgsboliger og Engevollen boliger skal det bygges ny ungdomsskole på Ytteren. Skolen er beregnet å koste 186 millioner kroner.

Byggestart for Selfors omsorgsboliger med 31 leiligheter er beregnet til årsskiftet 2014-2015. Kalkylen for dette prosjektet er 107 millioner.

To bofellesskap, ett i Kløverbakken på Mo og ett i Per Persas vei på Ytteren, er også under planlegging. Samt bygging av Sjøpromenaden fra SI-bygget til politistasjonen.

– Vann- og avløpsprosjekter er planlagt i størrelsesorden 100 millioner, kunne prosjektsjef Jostein S. Jacobsen fortelle.

5-600 mill i nybygg

Også ved Nasjonalbibliotekets avdeling i Rana skal det investeres stort i nye bygg i årene framover. Automatlager II er under oppføring, og i tillegg kunne avdelingsleder ved teknisk avdeling, Ståle Bakken, orientere om planer som til sammen kan beløpe seg til 5-600 millioner kroner.

– Siden etableringen i 1989 har vi hatt kontinuerlige byggeprosjekter, sa Bakken, som er ansvarlig for utbyggingsprosjektene og er driftsansvarlig for Nasjonalbibliotekets bygg både i Oslo og Rana.

Etter at automatlager II er på plass, planlegges er sikringsmagasin II, et automatlager III og renovering av gamle bygningsmasser, samt renovering av nitratfilmlageret.

Tekniske utfordringer

– Nasjonalbiblioteket har totalt 45.000 kvadratmeter, hvorav 25.000 kvadratmeter er på Mo, opplyste Ståle Bakken. Totalt er ca. 450 personer ansatt, om lag likt fordelt mellom Mo og Oslo. Nasjonalbiblioteket leier sine bygg av Statsbygg.

Ingeniør ved teknisk avdeling, Jørn Rødahl, orienterte om de tekniske utfordringene ved de nye byggene. Logistikk, høy sikkerhet og krav til stabil fuktighet, fjerning av avgasser fra nitratfilm, samt gjenbruk av energi er noen av utfordringene.

Sikringsmagasin II skal sprenges ut i fjellet. Det planlegges samtidig å sprenge ut for en sikringshall III. Det er også planer om å bygge et helt nytt datasenter.

– Vi er i full gang med forprosjekteringen til sikringsmagasin II, og håper at departementet kan ta stilling til prosjektet våren 2015. Vi håper på byggestart i 2016 og ferdigstillelse i 2017-18, sa Ståle Bakken, som allerede ser behovet for et automatlager III.

– Hva vil dette koste?

– Automatlager II er beregnet å koste ca. 130 millioner. Grovt kalkulert er det snakk om investeringer på 5-600 millioner kroner. Men tallet er usikkert, understreker avd. leder Ståle Bakken.

Artikkeltags