De siste dagers aktivitet i flyplassaken på Helgeland har ikke gått samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hus forbi. Han har sett brevet som er sendt fra ordførerne på Midt- og Sør-Helgeland. Vi har også forelagt han hva ordførere sier i intervjuer med oss, sånn som Vega-ordfører André Møller som frykter at helikopterbasen blir lagt til Rana ved bygging av ny flyplass.

Nå reagerer Solvik-Olsen på retorikken som brukes.

– Det virker som om noen ser spøkelser på høylys dag her. Det er på tide noen begynner å se hvilke muligheter som ligger foran dem istedenfor å se alle hindringer.

Det er skremmende å se at noen begynner å tilegne oss politiske motiver vi aldri har hatt. Vi er opptatt av å gi et bedre tilbud, totalt sett og med dette styrke samferdselen i regionen. På noen virker det som om dette ikke er tilfelle, men det er feil, sier Solvi-Olsen.

– Absurd tanke

Han tenker spesielt på at noen spekulerer i at helikopterbasen i Brønnøysund skal flyttes til Mo og at Stokka skal nedlegges ved en etablering av ny, stor flyplass i Rana.

– Jeg stusset da jeg så og hørte om dette da jeg aldri har tenkt tanken på noen av delene. Det er jo helt absurd å flytte en helikopterbase fra et sted som ligger nærmest oljeinstallasjonene.

En slik base vil serve både folk, transport og ha en ambulansefunksjon. Å flytte denne vil ikke være et alternativ. Når det gjelder Stokka så skal den utbygges dette året og det er det motsatte av å legge ned.

Flyplassen vil være en del av det å styrke luftfarten i regionen. Vi har aldri sagt at den skal nedlegges, sier samferdselsministeren.

Han ber derfor folk sove godt om natten – uten bekymringer.

– Å bekymre seg over ting som ikke skjer forårsaker bare søvnløse netter. Det er ikke bra. Jeg håper disse uttalelsene bidrar til at de slipper å bekymre seg over dette lenger, sier han.

Fortsatt for Hauan

Når det gjelder flyplassen på Hauan i Rana har ikke noe endret seg fra ministerens side.

– Regjeringens mål er fortsatt at det skal bygges en ny flyplass i Rana og oppdraget er sendt til Avinor. Jeg ser at mange er glade for dette, men noen ikke er like fornøyde med det. Det er slik det er i saker og slik får det bare være. Vi bestemte at en konseptvalgsutredning ville bli for byråkratisk og gikk bort fra det.

Både den tidligere regjeringen og denne ønsker at Helgeland skal få en ny flyplass og denne er allerede forankret i Nasjonal Transportplan. Avinor vil parallelt med sine undersøkelser også drive en utredning, og i denne vil alle berørte parter bli hørt, sier han.

Vil ikke forsinke

Solvik-Olsen vil ikke si noe om hvor lang tid denne prosessen vil ta.

– Det er umulig å si noe om, men vi skal ikke forsinke saken. For oss er det viktig at det blir en ryddig prosess og at alt går sin gang. Det hele ligger nå hos fagfolk og vi avventer deres konklusjon, sier han.

– Får Helgeland sin nye flyplass?

– Det er, som sagt, regjeringens mål å styrke samferdselen på Helgeland og luftfart er, for denne regjeringen, en svært viktig brikke. Vårt mål er, hvis Avinor ikke finner store avvik, at den skal realiseres, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • I lørdagens papir- og e-avisutgave av Rana Blad: Vega-ordfører frykter helikopterbasen flyttes til Rana