Samene protesterer mot MIP Miljøkrafts kraftverkutbygging ved Kjerringtinden: – Fjellet er hellig for oss

MIP Miljøkraft har fått konsesjon fra OED til å bygge et kraftverk i området Kjerringvatnet og Kjerringtinden. Det vekker motstand hos blant annet samene, hytteeiere og Naturvernforbundet i Rana og omegn.