Mistanke om korrupsjon

Artikkelen er over 9 år gammel

Gratis ferieopphold og et gunstig leilighetskjøp blir politisak. Rådmann Sigmund Johnsen, teknisk sjef Bjørn Bech Hanssen og forretningsmann Cafer Karan etterforskes nå for korrupsjon.

DEL

Politiadvokat og leder for Helgeland politidistrikts økoteam, Nina Lunde, bekrefter at politiet har iverksatt etterforskning av de tre personene.

De tre har status som mistenkt og etterforskes opp mot korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven, sier Lunde, og viser til straffelovens § 276a, som omhandler korrupsjon.

Bakgrunnen for at politiet har iverksatt etterforskning, er avsløringer om at rådmann Sigmund Johnsen og teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen sist sommer var på et gratis ferieopphold i Tyrkia, i en leilighet tilhørende forretningsmannen Cafer Karan. Videre er det kommet fram at rådmann Johnsen fikk kjøpe ei leilighet hos Karan til 300.000 kroner under takst.

Etikksmekk

Det er kommunetoppenes posisjoner og Rana kommunes forretningsmessige relasjoner til forretningsmannen Cafer Karan, som gjør at det stilles spørsmål. Kontrollutvalget for Rana kommune har allerede konkludert med at rådmann Sigmund Johnsen brøt kommunens etiske retningslinjer, ved å motta gratis ferieopphold samt kjøpe leilighet til fordelaktig pris, fra Karan. Teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen var sammen med rådmann Johnsen på ferieturen. Bech-Hanssen skal forklare seg for kontrollutvalget i dag, tirsdag.

Saken ble kjent for oss gjennom medieomtalen av det arbeidet som kontrollutvalget har gjort i denne saken, sier politiadvokat Lunde, som sier at det er for tidlig å si noe om hvor sterk mistanken mot de tre er.

Gjennom en etterforskning skal vi klarlegge relevante forhold i tilknytning til saken, og dette gjelder både forhold som kan tale til fordel og til ulempe for de tre, sier Lunde.

Ferieturen det stilles spørsmålstegn ved fant sted sist sommer, da Johnsen og Bech-Hanssen bodde gratis i syv-åtte døgn i en ferieleilighet tilhørende Karan, i Alanya i Tyrkia. Leilighetskjøpet ble fullført like før ferieturen. Rådmannen betalte Karan 1,7 mill. for en sentrumsleilighet. Takst ble først foretatt etter at handelen var gjort, og viser at leiligheten var verdt rundt to mill. kroner.

Det kontrollutvalget har påpekt i forhold til rådmannens rolle i saken, er at både Tyrkia-opphold og leilighetskjøp kolliderer med kommunens etiske krav til ansatte, som sier at kommunens ansatte eller folkevalgte skal unngå å motta personlige fordeler som kan påvirke ens jobb eller verv. Dette ettersom kommunen har relativt betydelige forretningsmessige forbindelser til Karan. Sistnevnte er leietaker i Stakobygget, der Karan driver restaurant og der Rana kommune nå planlegger et kunnskapssenter. Videre så er Rana kommune leietaker hos Karan, ved at man gjennom kommunens flyktningetjeneste leier leiligheter hos Karan for tett under 600.000 kroner pr. år.

Cafer Karan og rådmann Sigmund Johnsen har avvist kritikken som er framsatt fra kontrollutvalget, og understreket at man er gode venner og at det utelukkende er snakk om vennetjenester.

Positivt til avklaring

Bjørn Bech-Hanssen har ikke ønsket å kommentere det konkrete i saken, før han har forklart seg for kontrollutvalget. Nå skal de tre også forklare seg for politiet. Det synes de tre er positivt.

Hva tenker du om at politiet nå har startet etterforskning av denne saken, og at grunnlaget er mistanke om korrupsjon?

Jo, jeg ser faktisk fram til det. En etterforskning kan gi en mulighet til å få ting avklart, og lagt til side, sier rådmann Sigmund K. Johnsen.

Han er klar på at han mener han ikke bevisst har gjort noe galt, og at han selv klarer å stå oppreist i den støyen som har blitt.

Men jeg syns det er trasig at andre medarbeidere trekkes med. Det er også klart at dette setter sitt preg på hele kommuneorganisasjonen, sier rådmannen.

Kritikken fra kontrollutvalget, og det at politiet nå starter korrupsjonsetterforskning, får det betydning for din vurdering av om du skal fortsette i stillingen?

Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte 8. februar. Inntil det forholder jeg meg til at jeg har jobb som rådmann i Rana, og skal utføre den så godt det lar seg gjøre, sier Johnsen.

God nyhet

Også teknisk sjef Bjørn Bech-Hanssen ønsker ei politietterforskning velkommen.

Jeg har ikke hørt noe om det, men hvis så er tilfelle, er det veldig bra. Det er faktisk en god nyhet, mener Bech-Hanssen.

Det er sådd mistanke om at det har foregått noe galt. Det hjelper ikke hva som er realitetene, så lenge usikkerheten er der. Nå kan politiet gjøre ei skikkelig etterforskning, slik at de faktisk forholdene kommer på bordet. Det vil være bra, Ranas befolkning har krav på det, sier Bech-Hanssen.

Babettes-eier Cafer Karan, som lånte ut ferieleiligheten til Johnsen og Bech-Hanssen og solgte leilighet til Johnsen, har heller ikke noe imot at politiet tar tak i saken.

Jeg vil si at det er positivt at de vil undersøke dette. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier Karan.

De tre er imidlertid kritiske til at det var gjennom Rana Blad at de ble kjent med at politiet har startet korrupsjonsetterforskning mot dem.

Artikkeltags