Han hadde ikke i sin villeste fantasi trodd at han skulle bli stående med oppsigelsen i hånda. Ikke med 29 års ansiennitet.

– Da vi i sommer fikk beskjeden om at det kom til å bli omfattende oppsigelser ved bedriften, anså jeg meg ikke i faresonen må jeg innrømme. Jeg har jobbet i "jernverkssystemet" siden sommeren 1980 og har opp gjennom årene opplevd diverse nedbemanningsprosesser. Det som nå skjer ved Ruukki mangler imidlertid sidestykke, sier Granheim.

Han underbygger en slik påstand med at ansiennitetsprinsippet fravikes, at det ikke tas sosiale hensyn ved oppsigelser, at det mangler informasjon både fra ledelsen og klubben og at de hardeste kuttene kommer blant de timelønte, mens funksjonærstaben i stor grad skjermes.

– Dette bidrar til en utrolig sur stemning i bedriften og mye turbulens. Det er aldri noen dans på roser å si opp 140-160 ansatte, men hadde dette skjedd på en skikkelig måte kunne mye frustrasjon vært unngått, sier Granheim.

– Helt vilt

Han legger ikke skjul på at han både er frustrert og bitter på det som nå skjer.

Til sammen 14 ansatte opplever nå at ansiennitetsprinsippet er fraveket og at de er sagt opp. Blant disse er altså Kjetil Granheim og kona Bente Fløan.

– Kona mi har 30 års ansiennitet og for oss er det helt vilt å oppleve å stå med oppsigelsene i hånda, sier Granheim som har bestridt lovligheta i oppsigelsen og har krevd å få stå i stillinga inntil dette er endelig avgjort.

– Det argumenteres fra bedriftens side at ansienniteten avvikes for å kunne beholde nøkkelpersonell, men dette er jo bare tull, sier Granheim som påpeker at ikke bare har han fagbrev, han har gjennom mange år i bedriften opparbeidet seg en bred kompetanse på mange felt.

Ruukki ønsker ikke å kommentere påstandene som Granheim fremsetter. – Vi kommentere ikke saker som angår enkeltpersoner, sier personalsjef Helge Svanheim.

Les mer i onsdagens e-avis eller papirutgave av Rana Blad.