I over 23 år hadde industribedriften i Rana vært uten kvinnelige ansatte. Så tok småbarnsmora Ane Mathea (23) plass i en hjullaster