Stiller seg undrende til at gymsalen ved Mo ungdomsskole er foreslått bygd om for elever med særskilte behov

Liker ikke: FAU-lederne Trine Lise Michalsen (t.v.) for Mo ungdomsskole og Janniche Larset for Gruben ungdomsskole liker ikke forslaget om å fjerne gymsalene ved Mo-u (bygget t.v.) og stiller seg undrende til å tilrettelegge for elever med spesielle behov i 2. etasje i et bygg uten heis. FFOTO: Toril S. Alfsvåg

Liker ikke: FAU-lederne Trine Lise Michalsen (t.v.) for Mo ungdomsskole og Janniche Larset for Gruben ungdomsskole liker ikke forslaget om å fjerne gymsalene ved Mo-u (bygget t.v.) og stiller seg undrende til å tilrettelegge for elever med spesielle behov i 2. etasje i et bygg uten heis. FFOTO: Toril S. Alfsvåg

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Trine Lise Michalsen og Janniche Larset stiller seg undrende til at gymsalen ved Mo ungdomsskole er foreslått bygd om for elever med særskilte behov, all den tid D-fløya ligger i 2. etasje uten heis.

De er henholdsvis FAU-ledere ved Mo ungdomsskole og Gruben ungdomsskole, som etter planen skal flytte sammen høsten 2018.

– På Gruben jobber vi fortsatt hardt for å utsette flyttinga av ungdomsskoleelevene ett år, til 2019, understreker FAU-leder Janniche Larset, som samtidig er opptatt av å bidra til gode løsninger for framtida ved Mo-u.

Rom for innspill

31. januar ble WSP-rapporten med forslag til areal- og funksjonsfordeling for Rana ungdomsskole med spesialpedagogisk avdeling og pedagogisk psykologisk tjeneste overlevert Rana kommune. Den er sendt ut til de tillitsvalgte. Nå legges det opp til møter for å se på mulighetene og for å avdekke forbedringsmuligheter.

FAU-lederne Trine Lise Michalsen og Janniche Larset er i alle fall ikke i tvil om at det er både hensiktsmessig og lurt, å beholde de to gymsalene ved Mo ungdomsskole, som når veggen hevet blir til en stor sal.

– Det er det eneste stedet elevene har til fellesmøter og arrangement. I fjor ble det investert en halv million kroner for å få nytt tilpasset gulv på plass, sier foreldrerepresentantene og legger til:

– Det er også et argument for å beholde gymsalene, at hallkapasiteten i sentrum er sprengt. Med unntak av gymsalen ved Lyngheim skole, der treningskapasiteten allerede er sprengt ifølge våre opplysninger, er de to ved Mo ungdomsskole de eneste i Mo sentrum. De er daglig i bruk av idrettslagene ettermiddag og kveld.

Michalsen og Larset viser til at også kapasiteten i Ranahallen er sprengt etter at Stålhallen på Sagbakken ble ødelagt.

– Vi synes ikke det høres ut som god utnyttelse å ha seks skoleklasser, cirka 300 elever, som skal ha gym samtidig i Ranahallen. Det går tid bort når elevene skal til og fra Ranahallen, de skal skifte klær og dusje etter gymen, hvis det er nok kapasitet til det, da.

Etter vår mening er ikke 2. etasje i et bygg uten heis en gunstig løsning for dette

Trine Lise Michalsen og Janniche Larset, FAU-ledere ved Mo-u og Gruben-u

FAU-lederne bemerker at det kommer dårlig fram i WSP-rapporten at gymsalen, som foreslås bygd om til spesialpedagogisk avdeling, faktisk ligger i annen etasje. Det er ikke innlagt heis i bygninga, med unntak av en liten vareheis.

– Hensikten er at denne avdelinga blant annet skal ha tilbud til elever med særskilte behov, der rullestolbruk og multifunksjonshemming kan inngå. Etter vår mening er ikke annen etasje i et bygg uten heis en gunstig løsning for dette, sier Michalsen og Larset.

Uteområdet

Innspillene er sendt til kommunaldirektøren for oppvekst og kultur. Her legges det også vekt på Rana kommunes plan for idrett og friluftsliv.

– Ifølge planen har kommunen allerede utfordringer når det gjelder folkehelse. Planen lister opp inaktivitet som en av de store helseutfordringene i Rana, med vekt på at en stor del av 15-åringene i Rana er inaktive. Blant punktene nevnes det at hallidrettene er hemmet av mangelen på lokaler, sier Trine Lise Michalsen og fortsetter:

– Planen løfter også fram konkrete problemstillinger det jobbes med for å finne løsninger. Blant annet å medvirke til å sikre at hallidrettene får utviklingsmuligheter. Da er vel ikke å fjerne gymsalene ved Mo ungdomsskole, slik vi ser det, rett svar på det.

Foreldrerepresentantene er ikke spesielt imponert over uteområdet ved Mo ungdomsskole heller. De viser imidlertid til at det i 2012 ble utarbeidet en plan, men arbeidene er flere ganger blitt avlyst.

– Vi frykter at uteområdet ved skolen nok en gang prioriteres bort. Dette arealet er imidlertid viktig for lek og utfoldelse i skoletida, som nærmiljøanlegg og som utvidet klasserom, sier Trine-Lise Michalsen og legger til:

– Vi er bekymret for at de 520 ungdommene som skal samles ved Mo ungdomsskole fra høsten av, fordi det per i dag ikke finnes noe å ta seg til.

Rektor Dag Roald Djønne ved Mo ungdomsskole har på vegne av skolesjefen takket FAU-lederne for konstruktive innspill til forslaget til rom og funksjonsprogram ved Rana ungdomsskole.

– Jeg ønsker at innspillene blir tatt med i helhetsvurderinga når endelig rom og funksjonsprogram skal utarbeides. Uteområdet ved Mo ungdomsskole må ha høy prioritet i arbeidet med trinn 1 i sammenslåinga av Gruben ungdomsskole og Mo ungdomsskole. Jeg er opptatt av at alle parter blir hørt i utarbeidelsen av Rana ungdomsskole slik at det endelige resultatet blir så bra som mulig for både elever og andre aktører i skolesamfunnet.

Fakta

Gruben-ungdomsskole skal legges ned fra høsten 2018, og elevene flyttes til Mo-u.

Båsmo og Selfors u-skoler legges ned høsten 2019.

Tre sentrumsnære skoler skal danne Rana ungdomsskole, fordelt på byggene Mo-u og Moheia.

Artikkeltags