Formålet med Trans-European transport network (TEN-T) er å skape et effektivt transportnett under best mulig miljø- og samfunnsmessige forhold.

EU har nylig vedtatt en forordning med nye reviderte retningslinjer for utviklingen av nettverket. I denne utviklingen inngår også hvilke havner man skal satse på i framtidens transportnettverk.

Mo i Rana havn er tatt med som en av tre havner i nord og det mener Henriksen vil snu opp ned på ting.

– Vedtaket ble gjort av Kystverket som følge av EU-tilpasningen i henhold til TEN-T. Dette er større enn folk kan tenke seg. Nå blir Nordic Logistic Corridor (NLC) et helhetlig transportstrøk med TEN-T-status fra Mo i Rana havn og hele veien til Finland. Det vil gjøre markedsføringen av havna lettere da de store transportørene helst legger frakten via havner som har denne statusen og nå er vi knyttet opp mot dette nettverket, sier ordfører Kai Henriksen.

Ved utvelgelsen av hvilke havner som skal inngå i nettverket har Kystverket tatt utgangspunkt i stamnetthavnene og foretatt en faglig vurdering ut fra kriteriene som er oppstilt i forordningen. Henriksen er glad for at den jobben som er gjort endelig bærer frukter.

Les mer i fredagens papiravis og e-avis!