[Nord24] Jan-Frode Janson og Sparebanken Nord-Norge presenterte tirsdag Konjunkturbarometeret for Nord-Norge under Agenda Nord-Norge i Alta.

Ferske tall viser at det økonomiske styrkeforholdet mellom sør og nord er endret, mener Janson.

Arbeidsledigheten er rekordlav. Veksten i eksport ligger langt foran resten av landet. Det er særlig fiskeri som gjør utslag her, med en vekst på 25 prosent på grunn av høye priser på både laks og hvitfisk.

– Vekstmuligheter i nord har aldri vært større. Både nasjonale og internasjonale aktører har rettet blikket nordover, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en pressemelding.

Fram mot 2025 er det planlagt investeringer for 635 milliarder kroner i Nord-Norge.

Vekst over tid

Den årlige veksten i landsdelen har vært ett prosentpoeng høyere enn i resten av landet fra 2008-2013. De siste årene er dette bildet forsterket.

– Dette bekrefter at Nord-Norge er en nasjonal vekstmotor. Bildet av landsdelen som er en subsidiert utkant kan vi legge bort for godt, sier Janson.

Reiselivet har sterk vekst i antall overnattinger og arktiske nisjebedrifter gjør det godt internasjonalt.

 

I følge SSB, var eksportverdien fra Nord-Norge 11 prosent høyere i årets første åtte måneder enn i samme periode i fjor. Den største motoren er fiskeri med en vekst på 25 prosent. Dette kommer for en stor del av høye priser. Prognosene viser at veksten i eksport kommer til å fortsette ut 2018. Men fra 2018 kommer veksten til å bremse opp. Dels som følge av lavere volumvekst i sjømatnæringen, og dels som følge av at kronen styrker seg noe igjen.

 

 

Stort potensiale

Utsiktene for årene fremover er fortsatt vekst i landsdelen. Samtidig peker Janson på noen utfordringer.

– Befolkningsgrunnlaget synker i nord og vi blir stadig eldre. Skal vi snu trenden må vi i næringslivet prestere bedre og skape attraktive arbeidsplasser, kommunene må bli bedre på tilrettelegging og fylkene må løfte seg på utdanningsfronten. Skal vi lykkes må vi ikke bare se mulighetene, men også evne å gripe dem, sier Janson.